November 2020
Es Te Ko Ne Re La
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Saabuvad sündmused

Praegu pole ühtegi üritust planeeritud.
Vaata täielikku kalendritSaidil on 142 külalist 
Bänner
Bänner
Bänner
Bänner
Bänner
Bänner
Laste ohutu sõidu tagamine Prindi Saada link
Uudised
Kirjutas Taimi Dreier   
Teisipäev, 21 Aprill 2015 10:49

Maanteeameti infokiri koolidele

Saabunud on kevadiste bussiekskursioonide ja väljasõitude planeerimise aeg ning seoses sellega juhib Maanteeamet Teie tähelepanu laste ohutu sõidu tagamisele.

Bussil peavad olema töökorras ja kättesaadavad turvavööd kõikidel istmetel. Kuigi bussidel, millega on lubatud vedada seisvaid reisijaid ei ole turvavööd tehnonõuete kohaselt kohustuslikud (nt linnaliini- ja vanematel maakonnaliini bussidel), siis lastele turvalisuse tagamise huvides on ekskursioonide kavandamisel alati mõistlik eelistada turvavöödega varustatud busse. Selleks, et lihtsustada haridusasutustel ja lastevanematel turvavöödega varustatud bussidega veoteenust pakkuvate vedajate leidmist, on Maanteeamet koondanud vedajate andmed juhuveol kasutatavate busside kohta ning avaldanud andmed turvavöödega varustatud busse omavatest ettevõtetest aadressil: http://www.mnt.ee/public/Turvavoode_kusitluse_koond_kevad 2015.pdf

Asulavälisel teel sõitjate juhuveol, mille eesmärgiks on laste vedu, kasutatavas bussis võib alla 18-aastaseid istuvaid lapsi vedada vastavalt istekohtade arvule ning seisvate laste vedu on keelatud.

Kui tegemist on pikemaajalise sõiduga, peab bussil olema kaks juhti, kes teineteist saavad vastavalt ettenähtud töö- ja puhkeaja nõuetele vahetada. Bussijuhid peavad olema enne sõidu alustamist korralikult puhanud ja kained.

Bussil  peab  olema kehtiv tehnoülevaatus.  Kehtiva ülevaatuseta  on  buss  ohtlik  nii  lastele, kaasliiklejatele kui ka keskkonnale. Sõiduki kehtiva tehnoülevaatuse olemasolu on võimalik kontrollida registreerimismärgi alusel aadressilt: eteenindus.mnt.ee/public/soidukTaustakontroll.jsf

 

Bussis peab olema nõuetekohane ja töökorras ohutusvarustus, mis võib osutuda hädavajalikuks õnnetusjuhtumi avaldumisel. Ohutusvarustuse olemasolu kontrollitakse busside tehnoülevaatuse käigus. Kui ekskursiooni jaoks tellitud bussi puhul tekib kahtlus ohutusvarustuse olemasolu või nõuetele vastavuse osas, siis soovitame küsida bussijuhilt või veoettevõttelt lisainfot ning kontrollida alljärgnevat:

 • Bussis peavad olema haamrid ohu korral klaaside purustamiseks. Tihti on klaasipurustushaamrid võetud nende õigest asukohast (purustatava klaasi, so varuväljapääsu, juures) ära ja viidud ette bussijuhi juurde. Tegeliku ohu korral ei pruugi aga bussijuhini pääseda või pole selleks aega;
 • Bussis peab olema üks või kaks töökorras tulekustutit (kehtivusaeg on märgitud tulekustuti korpusele);
 • Bussis peab olema esmaabivahendite komplekt (nn. autoapteek).
 • Sõitjateveol, mille eesmärgiks on laste vedu, kasutataval bussil peab esi- ja tagaosas olema lasterühma tunnusmärk ning peatuse ajal peavad põlema ohutuled.

 

Kui kokkulepitud kohale saabub ekskursiooniks tellitud buss, mis ei vasta esitatud nõuetele või mille juht on nähtavate väsimuse tunnustega, on targem ja ohutum väljasõidust selle bussiga loobuda ja võtta koheselt ühendust bussiettevõttega nõuetele vastava asendusbussi ja/või asendusjuhi saamiseks.

 

Enne väljasõitu peab lastele meelde tuletama järgmisi ohutusreegleid:

 • Sõidu ajal kasutavad kõik sõitjad turvavööd. Turvavöö tuleb kinnitada nii, et turvavöö ja keha vahele ei jääks lõtkusid (pingutada ja võtta alt ära paksud riided) ning, et see jookseks üle puusa- ja vaagnaluu, mitte üle kõhu.
 • Sõidu ajal bussi vahekäigus püsti seismine on ohtlik ja seetõttu keelatud, oma istmelt võib tõusta ja bussis ringi liikuda vaid hädavajaduse korral.
 • Lärmamine ja müra segab bussijuhti, seetõttu pole vali muusika kuulamine või lärmamine bussis lubatud.

 

Lasterühma saatjatele palume meelde tuletada järgmist:

 • Enne väljasõitu tasub lasterühma saatvatel  täiskasvanutel  tutvuda ohutusvarustuse asukohtade, varuväljapääsude ja nende avamist selgitavate ohutussiltidega ning mõelda läbi enda tegutsemine õnnetuse korral.
 • Lasterühma saatja peab tagama ohutuse ja tal peab olema seljas ohutusvest.
 • Lasterühma saatja märguandel peab sõidukijuht andma teed sõiduteed ületavatele lastele.
 • Bussijuht ja lasterühma saatja peavad tagama laste bussi sisenemise ja bussist väljumise ning sõidutee ületamise ohutuse.
 • Lasterühm võib liikuda ainult täiskasvanute saatel jalgteel, kõnniteel või jalgratta- ja jalgteel kõige rohkem kaks last kõrvuti. Kõnnitee, jalgtee või jalgratta- ja jalgtee puudumisel võib lasterühm liikuda väljaspool sõiduteed tee parema ääre lähedal kõige rohkem kaks last kõrvuti, seejuures valgustamata asulateel ning asulavälisel teel ainult valge ajal ja kahesuunalise liikluse korral eraldusribata teel väljaspool sõiduteed tee vasakpoolse ääre lähedal

 

 Lisainfot lasterühmaga liiklemisest leiad siit:

http://www.liikluskasvatus.ee/taiskasvanud/haridusasutustele/metoodika-lasteaiale/oppekaigud-lasteruhmaga-liiklemine-tanaval/

 

Elamusterohkeid väljasõite turvaliste bussidega!

Lauri Lugna

peadirektori asetäitja liiklusohutuse ja ühistranspordi alal

Viimati uuendatud Kolmapäev, 22 Aprill 2015 06:48
 
Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!