Liikluskorraldusest kooli ümber Prindi
Uudised
Kirjutas Taimi Dreier   
Kolmapäev, 08 Oktoober 2014 17:07

LIIKLUSKORRALDUSEST KOOLI ÜMBER

Alustasime muudatustega kooli territooriumil toimuvas liikluskorralduses.

Kõigepealt küsisime nõu Pärnu LV liiklusteenistuselt ja vaatlesime koos kooli ees liiklust 11.09.2014 kell 13.00-14.00. Juba nädal hiljem, 17.09.2014 kell 07.40-08.20 vaatlesime liiklust koos Pärnu LV liikluskomisjoniga. Kohal olid kõik liikluskomisjoni liikmed, eesotsas abilinnapea hr Romek Kosenkraniusega. 06.10.2014 kohtusime veel piirkonna politseikonstaabli ja noorsoopolitseinikuga.

Arutelude tulemusel leidsime, et laste turvalisuse tagamiseks ja liikluskorralduse sujuvamaks muutmiseks on vaja lisaks õueala märkidele (mis olid olemas) joonida maha teekattemärgid: sõiduki parkimiskeeld (kollane katkendjoon) ja peatamis-parkimiskeeld (kollane pidevjoon).

Samas arvasid politseinikud, et võiksime üheskoos meelde tuletada ka Liiklusseaduse punktid:

- suurim lubatud sõidukiirus on õuealal 20 kilomeetrit tunnis, jalakäija vahetus läheduses tohib sõiduk liikuda selle jalakäija kiirusega (LS § 15);

- sõidukit ei tohi peatada kohas, kus liikluskorraldusvahend seda ei luba (LS § 21) - kollane pidevjoon tee servas või kollane ristiga kast;

- sõidukit ei tohi parkida kohas, kus ei tohi sõidukit peatada ja kohas, kus liikluskorraldusvahend seda keelab (LS § 21) - kollane katkendjoon tee servas; teekattele märgitud parkimiskohtade kõrval; kohas, kus takistatakse teise sõiduki sõitmist parkimiskohale või väljasõitu sealt (LS § 21);

- juht on kohustatud enne paigalt liikuma hakkamist, manöövri või sõiduki seismajäämise alustamist veenduma, et see on ohutu ega takista või ohusta teisi liiklejaid; juhil on keelatud tegeleda juhtimise ajal toimingutega, mis võivad segada juhtimist või liiklusolude tajumist (LS § 33) - näiteks hakata autoga liikuma ajal, mil ta on pööranud pea küljele, et koolitreppi mööda liikuvale lapsele järele lehvitada;

- juht ei tohi oma tegevusega ohustada jalakäijat, tasakaaluliikuri juhti ega jalgratturit; eriti tähelepanelik peab juht olema lapse, vanuri ning haigustunnustega, liikumispuudega ja pimeda inimese suhtes (LS § 35);

- juht peab arvestama, et lapse areng ei võimalda veel liiklusolusid terviklikult hinnata (LS § 36);

- liiklus õuealal - jalakäija tohib liikuda ja laps mängida kogu õueala ulatuses, kuid ei tohi juhti põhjendamatult takistada;mootorsõiduki kiirus õuealal ei tohi ületada käesoleva seaduse § 15 lõike 1 punktis 6 lubatud sõidukiirust (jalakäija kiirus kuni 20 km/h, kui pole jalakäijat läheduses); juht ei tohi õuealal jalakäijat ohustada ega takistada, vajaduse korral tuleb sõiduk seisma jätta; mootorsõiduk võib õuealale sõita vaid peatumiseks või parkimiseks; õuealal tohib parkida ainult A- ja B-kategooria ning D1-alamkategooria mootorsõidukit; parkida tohib teha ainult tähistatud parklas (LS § 64);

- liikumispuudega juht ja liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki juht, kelle sõidukil on liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaart, tohib parkida parkimist keelavate liiklusmärkide mõjupiirkonnas, piiratud parkimisajaga parklas ettenähtust kauem ja õueala teel väljaspool parklat kohas, kus see ei takista jalakäijaid ega muuda võimatuks teiste sõidukite liiklust (LS § 68);
- liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki juht, kelle sõidukil on liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaart, võib asulas peatuda peatumist keelavate liiklusmärkide mõjupiirkonnas liikumispuudega või pimeda inimese sõidukisse pealevõtmiseks või sõidukist väljalaskmiseks (LS § 68).

 
Kooli territooriumil turvalist liiklemist soovides

Margus Veri
Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi
direktor
Viimati uuendatud Kolmapäev, 08 Oktoober 2014 17:08