Kasulikku lugemist Prindi Saada link
Tugisüsteem
Reede, 04 Märts 2011 14:32

 

  ABIVAJAVAST LAPSEST TEATAMISE JUHEND

http://www.oiguskantsler.ee/

 

 

  ANDEKUS

   http://www.teaduskool.ut.ee/339

 


  AUTISM

  http://www.autismeesti.ee/index.php?id=31

 

 

DÜSKALKUULIA (MATEMAATILISTE OSKUSTE PUUDULIKKUS)

http://koolielu.ee/waramu/search/sort/created/curriculumSubject/74073412

 

 

EESTISSE SAABUJATE (MUUKEELSETE), NENDE ÕPETAJATE JA SÕPRADE KODULEHT

www.teretere.eu

 

 

HAIGUSTEST, SEISUNDITEST JA MUUST TERVISEGA SEONDUVAST

http://www.inimene.ee/index.php?lang=est

 

 

HÜPERAKTIIVSUS

http://www.ath.ee/est/

 

 

INTERNETIOHUTUS JA INTERNETI KASUTAMINE

http://www.unicef.ee/page/90

http://www.youtube.com/watch?v=v75vy1epA-0

 

  

KEELEÕPETUSLIKUD MÄNGUD

http://www.teretere.eu/mangud/#more-387

  

 

KOOLIVALMIDUS

http://www.hm.ee/index.php?044653

http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/15883/mottus.pdf;jsessionid=A5034DC2E2687D2DE3745618AD57D125?sequence=1

 

 

KUULMISLANGUS

http://www.elu.ee/index.php?go=logopeedia_paev2011

 

 

LOGOPEEDI TÖÖ

http://ametid.rajaleidja.ee/Logopeed-1

 

 

NARKOMAANIA

http://www.narko.ee/

 

 

NÕUSTAMINE

http://www.parnu.ee/index.php?id=2383

 

 

NÄGEMISPUUE

www.hm.ee/index.php?popup=download&id=10914

 

 

SOOVITUSED LUGEMISHUVI TEKITAMISEKS JA LUGEMIRASKUSTEGA TEGELEMISEKS

http://www.lugemisyhing.ee/index.php?page=166

 

 

SUUÕÕNE HAIGUSED JA NENDE ENNETAMINE

http://www.ut.ee/tervis/hambad/p2_1.htm#b3

 

 

TEMPERAMENDIST, KOOLIPROBLEEMIDEST JA -EDUST

http://www.parnupostimees.ee/706662/opetajaid-vasitab-probleemide-sotsiaalne-taust/

 

 

TERVISENÕUSTAMINE

www.kliinik.ee

 

 

ÕPI- JA TEADMISHIMULISTELE ÕPILASTELE

http://www.pc.ut.ee/et/noorte-teaduskeskus

www.teaduskool.ut.ee

http://www.teaduskool.ut.ee/huvikeskus

 

 

ÕPIME ÕPPIMA

http://www.syg.edu.ee/~peil/opi_oppima/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimati uuendatud Neljapäev, 18 Juuni 2015 10:50
 
Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!