Raamatukogu kodukord Prindi Saada link
Raamatukogu
Teisipäev, 01 November 2011 21:10

 

Raamatukogu on avatud:

E – N 8.00 – 16.00

R        8.00 – 15.00

 1. Raamatukogu lugejaks võivad olla kõik kooli õpilased, õpetajad, haldus- ja   teenindav personal. Lugejaks registreeritakse 1.-9. klassi õpilasi klassi nimekirja  alusel, 10. – 12. klassi õpilasi, õpetajaid, haldus- ja teenindavat personali isikut tõendava dokumendi alusel.
 2. Lugejad taasregistreeritakse alates iga aasta 1.septembrist. Lugejate andmed kontrollitakse ja täpsustatakse. Võlglasi ei registreerita ümber enne teavikute tagastamist.
 3. Raamatukogu laenutab lugejatele raamatuid ja muid teavikuid nii kohal kasutamiseks kui ka koju. Koju ei laenutata teavikuid, mis on mõeldud kohapeal lugemiseks (lugemissaali raamatud, teatmeraamatud, entsüklopeediad), perioodika värskeid numbreid, eriti väärtuslikke ja haruldasi ainueksemplare. Erandjuhul (ulatuslike referaatide, uurimustööde ja koopiate tegemiseks) laenutatakse lugemissaali teavikuid koju.
 4. Lugeja saab valida vajalikke teavikuid kas avariiulitelt või raamatukoguhoidja abiga.
 5. Kojulaenutatavate raamatute tagastustähtaeg on kaks nädalat, ajakirjadel, ajalehtedel ja auvistel 1 nädal. Lugeja võib tagastustähtaega pikendada korduvalt, kui teavikut ei ole soovinud lugeda teised lugejad. Laenutustähtaega saab pikendada e-maili teel See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.  ja  ka raamatukogu Facebooki lehe kaudu.
 6. I klassi õpilane võib korraga laenutada 1 teaviku, II-IX klassi õpilane 3.
 7. Lugeja peab teavikuid hoolikalt hoidma. Raamatute saamisel või nende lugemisel avastatud rikkumistest peab lugeja teatama raamatukogule.
 8. Tagastamata (kaotatud) või rikutud teavikud on raamatukogu kasutaja kohustatud asendama samade või raamatukogu poolt võrdväärseks tunnistatud teavikutega või tasuma nende kuni kümnekordse hinna. Õpilase tekitatud kahju on kohustatud hüvitama nende vanemad. Vaidlusalused küsimused lahendab kooli juhtkond.
 9. Kaotatud või rikutud teavikute hüvitamisest saadud vahenditega kaetakse   teaviku asendamisega tekitatud kulutused ning täiendatakse raamatukogufondi.
 10. Lugemissaalis asuvaid arvuteid võivad kasutada kõik raamatukogu lugejad. Arvutid on eelkõige mõeldud infootsinguks. Eelisjärjekorras võivad arvuteid kasutada lugejad, kellel on seda vaja õppetööks või sellega seonduvaks.
 11. Lugemissaalis asuvates arvutites on keelatud tegevused, mis segavad teisi raamatukogu külastajaid või aeglustavad oluliselt teiste arvutite tööd (nt. mängimine, muusika kuulamine jne.)
 12. Arvutite kasutamise aeg on võrdeline raamatukogu lahtioleku ajaga.
 13. Raamatukogus ei sööda ega jooda ning ollakse vaikselt.
 14. Kooliraamatukogu teenused - kohalkasutus, kojulaenutus, teatmeteenindus, Interneti kasutamine - on tasuta.
 15. Tasuliseks teenuseks on  printimine. Ühe A4 formaadis lehe  printimine maksab 0,06 eurot.
 16. Lugeja peab arvestama raamatukoguhoidja märkusi.
 17.  Automaatse tulekahjusignalisatsiooni käivitumise korral tuleb ruumist lahkuda, järgides evakuatsiooniplaani ja raamatukoguhoidja suuniseid.

 

     ÕPIKUD, TÖÖVIHIKUD JA MUUD ÕPPEVAHENDID

 

 1. Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse prgr 23 lg 2 võimaldab kool põhiharidust omandaval õpilasel tasuta kasutada vähemalt kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti ning üldkeskharidust omandavatel õpilastel vähemalt kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid.
 2. I-III klassi õpilastele annavad õpikud, töövihikud ja lisamaterjalid klassijuhatajad koostöös raamatukoguga augustis.
 3. I klassi õpilased ei pea tagastama Aabitsat. I-II klassi õpilased ei pea tagastama tööraamatuid. Muud õpikud tagastatakse klassijuhataja vahendusel peale õppeaasta lõppu.
 4. IV-IX klasside õpilased saavad õpikud ja töövihikud vastavalt tunniplaanile esimese koolinädala jooksul. Õpikud väljastatakse õpetaja nimele. Õpikud tagastatakse õppeaasta lõpus.
 5. Gümnaasiumiklasside õpilased saavad tasuta  õpikud, mis antakse välja enne õppeaasta algust augustis. Õpikute tagastamise tähtaeg on 16. juuni.
 6. Tähtajad avaldatakse kooli kodulehel „Raamatukogu“ lingi all. Tähtaegadest kinnipidamine on kohustuslik.
 7. Õpilane vaatab kätte saadud õpikud üle ja teatab leitud puudustest (määrdunud, lehed puudu vm) kahe nädala jooksul õppeaasta algusest raamatukogusse.
 8. Õpikusse tuleb vastavale kohale kirjutada klass, õppeaasta ja õpilase nimi. Õpikule tuleb ümber panna kas kattepaber või kilekaaned.
 9. Töövihikud, töölehed ja muud õppevahendid vastavalt kooli õppekavale saavad õpilased tasuta koos õpikutega ja ei pea neid koolile tagastama. Mitmeks õppeaastaks ette nähtud õppematerjalide (nt kontuurkaardid, ülesannete kogud) säilimise eest vastutab õpilane ja kool neid ei asenda.
 10. Gümnaasiumiõpilane ostab õppekava läbimiseks vajalikud töövihikud ja lisamaterjalid.
 11. Klassikomplektina laenutatud teavikute säilimise ja tagastamise  eest vastutab aineõpetaja.
 12. Töösuhted lõpetanud õpetaja või töötaja ning õpilaste nimekirjast välja arvatud õpilane tagastab enne lahkumist raamatukogust laenutatud teavikud. Teavikute tagastamise kohta annab raamatukoguhoidja allkirja, mille põhjal kantselei väljastab vajalikud dokumendid.
 13. Õpilastele, kellel on raamatukogu ees võlgnevusi, on koolil õigus klassitunnistust, lõputunnistust ning muid õpilasega seotud dokumente mitte väljastada.
 14.  Vaheaegadel on raamatukogu avatud vastavalt kooli töögraafikule.

Raamatukoguhoidja - Neidi Tõkke

Raamatukogu juhataja – Kadri Haavandi

Viimati uuendatud Reede, 16 August 2013 09:51
 
Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!