Die Rektion der Verben Prindi Saada link
Kasutaja hinnang: / 7
ViletsParim 
Saksa keel
Kirjutas Ave Ermus   
Pühapäev, 12 September 2010 18:21

Die Rektion der Verben 

Verben mit dem Präpositionalobjekt

 

arbeiten                       an + Dat.                               töötama (mille kallal?)

abhängen                    von + Dat.                             sõltuma

achten                         auf + Akk.                             tähele panema, hoolima

anfangen                     mit + Dat.                              alustama, peale hakkama

antworten                   auf + Akk.                             vastama

aufhören                     mit + Dat.                              järele jätma

aufregen, sich             über + Akk.                          ärrituma, erutuma

bemühen, sich             um + Akk.                             hoolitsema, püüdlema, taotlema

beginnen                     mit + Dat.                              alustama, algama

berichten                     über + Akk.                          teatama

beschäftigen, sich        mit + Dat.                              tegelema

bestehen                     auf + Dat.                              kindlaks jääma (mille juurde?)

bestehen                     aus + Dat.                              koosnema

bestehen                     in + Dat.                                seisnema

bewerben, sich            um + Akk. bei + Dat.             taotlema (mida? kus?)

bitten                          Akk. um + Akk.                    paluma (kellelt? mida?)

danken                        Dat. für + Akk.                     tänama (keda? mille eest?)

denken                        an + Akk.                              mõtlema (kellele?/millele?)

denken                        über + Akk./von + Dat.         mõtlema, arvama (kellest?/millest?)

diskutieren                  über + Akk.                          diskuteerima

einladen                      Akk. zu + Dat.                      (külla) kutsuma

entscheiden, sich        für + Akk.                             otsustama (kelle/mille kasuks?), valikut tegema                                         

entschließen, sich       zu + Dat.                                otsustama, otsust tegema (mille suhtes?)                                                                                      

sich entschuldigen      bei Dat. für Akk.                  vabandama (kelle ees? mille ees?)

erfahren                      über + Akk.                          teada saama (kellest?/millest?)

erinnern, sich              an + Akk.                              mäletama, meelde tulema

erkundigen, sich         bei + Dat. nach + Dat.          järele kuulama, järele pärima (kust?)

                                                                                  (kelle/mille kohta?) 

erzählen                      über + Akk. v von + Dat.     jutustama

fragen                         Akk. nach + Dat.                  küsima (kellelt? mida?)

freuen, sich                 auf + Akk.                             rõõmustama (millegi eelseisva üle)

freuen, sich                 über + Akk.                          rõõmustama, rõõmu tundma

fürchten, sich              vor + Dat.                              kartma, hirmu tundma

gehören                       zu + Dat.                                kuluma (mille hulka?)

gewöhnen, sich           an + Akk.                              harjuma

glauben                       an + Akk.                              uskuma

gratulieren                  Dat. zu + Dat.                       õnnitlema (keda? mille puhul?)

grenzen                       an + Akk.                              piirnema

halten                          Akk. für + Akk.                   pidama (kelleks?/milleks?)

helfen                         Dat. bei + Dat.                      aitama (keda? mille juures?)

interessieren, sich       für + Akk.                             huvi tundma, huvituma

kümmern, sich             um + Akk.                             hoolitsema

nachschlagen              in + Dat.                                  järele vaatama

nachsehen                   in + Dat.                                järele vaatama

reden                          über + Akk. mit Dat.            /    rääkima (kellest?/millest?

                                    von + Dat. mit Dat.              kellega?)        

rufen                           nach + Dat.                           hüüdma

schreiben                    an + Akk.                              kirjutama (kellele?)

schützen, sich             vor + Dat. gegen Akk.          kaitsma, hoidma

sprechen                     über + Akk. mit Dat.            /    rääkima (kelles?/millest?

                                    von + Dat. mit Dat.              kellega?)                    

studieren                     an + Dat.                               õppima

teilnehmen                  an + Dat.                               osa võtma

träumen                      von + Dat.                             unistama, unes nägema

unterhalten, sich         über + Akk. mit Dat.              vestlema (kellest?/millest?                                                                                                   kellega?)

verlieben, sich             in + Akk.                               armuma

vorbereiten, sich         auf + Akk.                             ette valmistama

warten                        auf + Akk.                             ootama

 

Verben mit dem Akkusativ                              

abholen                      (kellelegi) järele/vastu minema/tulema, (kellegi poolt)

                                  läbi minema/tulema; (midagi) ära tooma/viima

anrufen                      helistama, telefoneerima

beantworten              vastama

betreten                     sisse astuma, sisenema

erwarten                    ootama, lootma

geben / es gibt           olemas olema, eksisteerima

haben                         omama

heiraten                     abielluma

 

Verben mit dem Dativ

ähneln                       sarnanema

angehören                 kuuluma

ankommen                saabuma

auffallen                    silma torkama

begegnen                   kohtama

danken                       tänama

dienen                        teenima

einfallen                    meelde tulema

fehlen                        puuduma, puudust tundma

folgen                        järgnema

gefallen                     meeldima

gehören                     kuuluma

gelingen                    õnnestuma

genügen                     piisama

glauben                     uskuma

gratulieren                 õnnitlema

helfen                        aitama

misslingen                 ebaõnnestuma

nähern, sich               lähenema

raten                          soovitama

schaden                     kahjustama

schmecken                maitsma

vertrauen                  usaldama

verzeihen                  andestama

zuhören                     pealt kuulama

zusehen                     jälgima, pealt vaatama

zustimmen                nõustuma, soostuma

 

enlightened Tippe beim Google den Suchbegriff "Rektion der Verben" ein und du kannst noch mehr Rektionlisten finden.

 
Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!