Üleminekueksami teemad 10. klassile Prindi Saada link
Kasutaja hinnang: / 3
ViletsParim 
Keemia
Kirjutas Külli Pärtelson   
Neljapäev, 29 Märts 2012 18:41
KEEMIA PÕHIVARA (orgaaniline keemia) Pärnu Ülejõe gümnaasiumi 10. klassi üleminekueksami teemad: Toimimisaeg: 24.05.2012 Eksamitöö on kirjalikus vormis. Eksam kestab 60 minutit. Abimaterjalidest on lubatud kasutada perioodilisutabelit ja taskuarvutit. MÕISTED: küllastunud ühend, alkaan, haloogeeniühend, alkohol, diool, triool, eeter, amiin, küllastumata ühend, alkeen, alküün, areen, fenool, ketoon, aldehüüd, karboksüülühend, dihape, ester, amiid, disahhariid, polüsahhariid, aminohape, asendamatu aminohape, valk, rasv, rasvhape, seep (sünteetiline pesemisvahend), transhape molekuli graafiline kujutis summaarne valem nomenklatuur tüviühend asendusrühm isomeer vesinikside hüdrofoobsus hüdrofiilsus polümeer monomeer kopolümeer elementaarlüli polükondensatsioon liitumispolümerisatsioon happelisus ja aluselisus NOMENKLATUUR määrata valemi (tasapinnaline, lihtsustatud, graafiline kujutis) ja nimetuse järgi aineklassi valemi põhjal nimetuse andmine ja vastupidi aineklassile tüüpilise keemilisi omaduste teadmine, reaktsioonivõrrandite koostamine aine ehituse ja omaduste (keemistemperatuur, lahustuvus vees) seoste selgitamine isomeeride leidmine valemite põhjal POLÜMEERID: liitumispolümerisatsiooni ja polükondensatsiooni erinevused monomeeridest tekkivat polümeeride lõigu kujutamine ja vastupidi, polümeerist elementaarlülide ning vastavate lähteainete leidmine erinevaid igapäevaelus kasutatavamaid polümeere (polülkeenid, polüestrid, polüamiidid, plastmassid, silikoonid) ARVUTUSÜLESANDED: ülesanded RV põhjal (liiaga, saagis) massiprotsendi arvutamine KESKKOND JA INIMENE: freoonid, pestitsiidid, dioksiinid, alkoholism, alkaloidid (narkomaania), fenoolid ohtlikkus nafta, selle töötlemine, keemiatööstus ja autokütused toitained: valgud, rasvad, sahhariidid; nende roll organismide elutegevuses ja tervislik tarbimine Koostanud Külli Pärtelson
 
Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!