Üleminekueksami teemad 8. klassile Prindi Saada link
Kasutaja hinnang: / 8
ViletsParim 
Keemia
Kirjutas Külli Pärtelson   
Neljapäev, 29 Märts 2012 17:27
KEEMIA PÕHIVARA Pärnu Ülejõe gümnaasiumi 8. klassi üleminekueksami teemad: Toimimisaeg: 23.05.2012 Eksamitöö on kirjalikus vormis. Eksam kestab 60 minutit. Abimaterjalidest on lubatud kasutada perioodilisutabelit ja taskuarvutit. MÕISTED keemiline reaktsioon (tunnused ja tingimused) lihtaine liitaine keemiline element puhas aine ainete segu aatom molekul ioon oksüdatsiooniaste redoksreaktsioon redutseerija oksüdeerija keemiline side lahus oksiid aluseline oksiid happeline oksiid hape sool alus leelis pH ühinemisreaktsioon lagunemisreaktsioon KEEMIALABORI KATSEVAHENDID JA OHUTUSNÕUDED katseklaas, keeduklaas, mõõtesilinder, klaaspulk, pipett, portselantiigel, tiiglitangid, statiiv, lehter, kolb, uhmer, piirituslamp lihtsamad füüsikalised meetodid (filtrimine, destilleerimine, setitamine, jaotuslehtriga jaotamine, aurustamine) ohumärgid ohutuse üldreeglid ANORGAANILISTE AINETE PÕHIKLASSID OKSIIDID (nimetuse andmine, valemi koostamine, happeline ja aluseline oksiid, RV aluseline/happeline oksiid +vesi, lihtaine+ O2) HAPPED (valemid ja nimetused peast!, RV metall+hape) ALUSED (nimetuse andmine, valemi koostamine, RV alus+ hape) SOOLAD (nimetuse andmine, valemi koostamine, RV metall+ mittemetall) Anorgaanilise aineklassi määramine valemi ja nimetuse põhjal AATOMI EHITUS JA PERIOODILISUSTABEL elektronskeemi koostamine aatomi ehituse seos perioodilisustabeliga oksüdatsiooniastme määramine lihtaines ja ühendis molekulmassi arvutamine ARVUTUSÜLESANDED lahuse massiprotsent (100/p=m/m1) arvutused RV (reaktsioonivõrrandi) põhjal liitaine %-lise koostise arvutamine Koostanud Külli Pärtelson
 
Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!