Füüsika tundi (eriti õ/a esimesse tundi) tulemise eel! LOE KINDLASTI LÄBI! Prindi Saada link
Kasutaja hinnang: / 14
ViletsParim 
Füüsika
Kirjutas TT   
Neljapäev, 19 August 2010 10:56

MÄNGUREEGLID“ füüsika õppimisel

 

A. Vajalikud õppevahendid.

# ÕPIKUD - saad õ/a alul raamatukogust (mis õpikuid /ka lisaõpikud/ kasutame, leiad kalendaarsest plaanist kooli koduleheküljel, teavitab õpetaja esimesel tunnil või e-koolist).

# TÖÖVIHIKUD (8 ja 9 klassides) – annab õpetaja /kui kool need muretseb/ õ/a alul. (ÄRA VISKA ÄRA, kasuta 12 kl. lõpuni!)

# TÖÖLEHED (10,11,12 klassides ja mõningad ka 9 klassis) – on üleval e-koolis või saad õpetajalt.

# MÄRKMETE TEGEMISE KAUST – soovitav 8-12 klassini kasutada sama kausta, kuhu saab lisada ka töölehed, kontrolltööd jt. materjalid. Vaata ka linki:Füüsika konspektist

# VALEMITE LEHT – õpilase poolt ise järk-järgult tehtud (VÕIB KASUTADA IGAS OLUKORRAS v.a.TASEMETÖÖD ja EKSAMID).

# Kooli koduleheküljel olev (katsed,mudelid,lisakirjandus jne.).

B. Kuidas õppida?

# Soovitav on järgmisel tunnil tulev uus osa (vaata kalendaarsest plaanist! ) kodus läbi lugeda ja teha märkmeid. Siis saab tunnis tegeleda juba sisulise tööga. Tunnis (ka KT-l) kasutame nii individuaalset tegutsemist kui ka rühmatööd või tööd koos pinginaabriga.

# Kaasas peavad olema kõik vajalikud õppevahendid.

# Alati tuleb tunniks ära õppida kodus üles antu.

# Kasuta ära kooli koduleheküljel ja e-koolis olevad abimaterjalid ja võimalused!

C. Hindamisest.

# Aluseks on riiklik- ja kooli hindamisjuhend (vaata kooli koduleheküljelt). # Füüsika tundides on tegelikult kasutusel 11-palline hindamine (kahjuks hinded e-koolis on näha 5-palli süsteemis):

Positiivsed:  5+ ; 5; 5-; 4; 4-; 3; 3.; 3-; 3--; Negatiivsed: 2; 1;

D. Mida teha, kui saad hindeks 2; 1; ?

# See õpilane, kes käitub nagu kirjas punktis A ja B, selliseid hindeid ei saa.

# Aga kui ikkagi (VÕI PUUDUSID KT jne., ajal):

Tule konsultatsioonile (ajad leiad teadete tahvlilt või kooli koduleheküljelt)!

Tule ja vasta uuesti!

NB! JÄRELVASTAMIST EI TOIMU VEERANDI või KURSUSE KAHEL (2) VIIMASEL NÄDALAL!

 

¤VEEL:

  • Eksami ja olümpiaadide osalejad leiavad LISAINFOT kooli koduleheküljelt.

  • VAHEL VÕIB TEENIDA LISAHINDE, kui lahendad ära kooli koduleheküljele või e-kooli ilmuvad kodused ülesanded.

  • Hinnatakse ka TÖÖVIHIKUTE ja TÖÖLEHTEDE täitmist, valemilehte jne.

  • Õpetajaga suhtlemiseks kasuta ka meiliaadressi: See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.

 Üldohutusnõuded Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi füüsika kabinetis

Ohutu töö on võimalik ainult sel juhul, kui sa tunned ohutusnõudeid ja täidad neid täpselt!

- KABINETTI SISENE JA LAHKU SEALT AINULT ÕPETAJA LOAL!

- ÜLDJUHUL ILMA ÕPETAJATA ON KABINETIS VIIBIMINE KEELATUD.

- KABINETIS OLE TÄHELEPANELIK ENDA ÜMBER TOIMUVA VASTU!

- KOOLIKOTTI ÄRA ASETA LAUALE EGA AKNALAUALE!

- OMA TÖÖKOHALT LAHKU ÕPETAJA KORRALDUSEL VÕI MÕJUVAL PÕHJUSEL!

- ÄRA VÕTA ILMA LUBA KÜSIMATA VAHENDEID KABINETI  TAGASEINAS OLEVAST KAPIST (v.a.avariiulitel olev õppekirjandus) !

-KASUTATUD VAHENDID (ka õppekirjandus) PANE HILJEMALT TUNNI LÕPUL TAGASI OMALE KOHALE !!! Kui soovid õppekirjandust ka koju kaasa

võtta, küsi õpetajalt luba!

- KABINETI EES OLEVAL POODIUMIL VIIBI AINULT ÕPETAJA LOAL!

- HOIA OMA TÖÖKOHT PUHTANA!

- PEALE TÖÖD KORRASTA OMA TÖÖKOHT (tool laua alla, põrandalt praht prügikasti jne.)!

 

LABORATOORSETE TÖÖDE TEGEMINE:

 

# MITTE KUNAGI EI TOHI KASUTADA TÖÖVAHENDIT, MIDA SIND EI OLE JUHENDATUD KASUTAMA JA MILLE OHUTUSNÕUETEST EI OLE SIND TEAVITATUD!

# KASUTA IGA TÖÖVAHENDIT SIHIPÄRASELT!

# KUNAGI EI TOHI TÖÖVAHENDIT SUUNATA OMA KAASÕPILASE  POOLE!

# VEENDU, ET SA EI OHUSTA OMA TEGEVUSEGA OMA KAASÕPILASI!

# KUI EI TEA VÕI KAHTLED, KÜSI TARGEMALT!

# ÕNNETUSE KORRAL VÕI SELLE OHU KORRAL LÕPETA TÖÖ NING  TEAVITA SELLEST KOHESELT ÕPETAJAT!

KUNI ÕPETAJA KOHALEJÕUDMISENI TULEB TÖÖKOHT SÄILITADA  SELLISENA NAGU TA OLI ÕNNETUSJUHTUMI MOMENDIL (KUI SEE EI  PÕHJUSTA OHTU KAASÕPILASTELE)!

Viimati uuendatud Teisipäev, 27 August 2013 06:49
 
Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!