Lühiuurimuse koostamise juhend Prindi Saada link
Kasutaja hinnang: / 17
ViletsParim 
Ajalugu ja ühiskond
Kirjutas Ave Ermus   
Pühapäev, 12 September 2010 18:08

 

LÜHIUURIMUSE (REFERAADI) TINGIMUSED 

 • Kasutada vähemalt 3 allikat, neist vähemalt üks peab olema raamat (mitte õpik!!!)
 • Kasutatud allikad peavad olema viidatud
 • Töö maht 10-15 lehekülge (mitte üle 20 lehekülje)
 • Töös peab olema
  • Tiitelleht järgmiste andmetega: õppeasutuse täielik nimetus, töö pealkiri (suurte tähtedega), töö iseloom (uurimus, referaat vmt), koostaja ees- ja perekonnanimi ning klass, juhendaja ees- ja perekonnanimi, töö valmimise koht ja aasta.
  • Sisukord kirjeldab töö struktuuri, sisaldab iga alaosa täpse pealkirja ja vastava lehekülje numbri. Sisukord on töö alguses, tiitellehe järel. Sisukorras on kõik töö jaotised selles järjekorras, sõnastuses ja numeratsiooniga, nagu need esinevad töös endas.
  • Sissejuhatus peaks sisaldama: töö eesmärki, ülevaade allikatest, ülevaade töö alaosadeks jaotamise põhimõtet.;
  • Töö põhiosa, mis on jaotatud vajadusel peatükkidesse ja alapeatükkidesse.
  • Kokkuvõte;
  • Kasutatud kirjanduse loetelu
  • Vajadusel lisad
 •  Tööle hinne kujuneb kahest osast: lühiuurimus ning selle ettekanne.

 

enlightened Vaata vormistuse juhendit informaatika õppematerjalide alt.

 
Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!