Haridusega seotud seadused ja õigusaktid
Näita korraga 
Nr Link Klikke
1   Link   Põhikooli riiklik õppekava
Riigi Teataja
Vastu võetud 06.01.2011 nr 1
RT I, 14.01.2011, 1
jõustumine 17.01.2011
Muudetud 29.08.2014
1069
2   Link   Gümnaasiumi riiklik õppekava
Riigi Teataja
Vastu võetud 06.01.2011 nr 2
RT I, 14.01.2011, 2
jõustumine 17.01.2011
Muudetud 29.08.2014
662
3   Link   Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava
Riigi Teataja
330
4   Link   PÕHIKOOLI- JA GÜMNAASIUMISEADUS
Riigi Teataja
616
5   Link   EESTI VABARIIGI HARIDUSSEADUS
Riigi Teataja
619
6   Link   Koolikohustus
Info Eesti Riigiportaalist
667
7   Link   Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele
Riigi Teataja
596
8   Link   Koolidele kehtestatud ühised normid
Info Eesti Riigiportaalist
687
Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!