5.-12. klassi tunniplaan 2014/15. õa Prindi Saada link
Info

5.-12. klassi tunniplaan 2014/15. õa

Tunnid on tunniplaanis õpetaja  nimega. Kui õpetajal puudub oma kabinet, siis on nime järel kabineti number, kus tund toimub.

5.a, 5.b, 5.c, 5.e

6.a, 6.b, 6.c, 6.e

7.a, 7.b, 7.e

8.a, 8.b, 8.c, 8.e

9.a, 9.b, 9.e

11.a, 11.b

12.a, 12.b

Kabinettide numbrid (aine, klassõpetaja)

 

Nädalapäev
 

Tund
 

5.a klj Udso
B140

5.b klj Viigimäe
B134

5.c klj Soa
 

5.e klj Känd
B128

Esmaspäev

1

Vetik/Juga

Kanniste

Eesmaa

Vetik/Juga

2

Vetik/Juga

Saare

Kanniste

Vetik/Juga

3

Pulk A127

T.Kütt

Soomere

Känd

4

Udso

Redik

Järv

Saare

5

Miidla

Murulauk 

Vetik/Viigimäe

Prangli

6

 

Änilane

Soa B129

 

 

       

 

 

 

 

 

Teisipäev

1

Pulk A128

Vetik/Viigimäe

Saare

Järv/Kirss

2

Udso

Vetik/Viigimäe

Kanniste

Järv/Kirss

3

Kirss/Kirss

Kanniste

Soa B129

Prangli

4

Kirss/Kirss

T.Kütt

Köösel

Vill

5

Miidla

Pulk A128

Redik

Känd

6

Kanniste

 

 

 

 

     

 

 

     

 

Kolmapäev

1

Koor

Murulauk

Soomere

Saare

2

Eesmaa

T.Kütt

Soa B136

Dreier

3

Kanniste

Pulk A418

Eesmaa

Prangli

4

Miidla

Kanniste

Köösel

Känd

5

Vetik/Juga

Hansalu

Kanniste

Vetik/Juga

6

Hansalu

Änilane

Dreier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neljapäev

1

Miidla

Dreier

Vetik/Viigimäe

Eisenschmidt

2

Saare 

Kanniste

Vetik/Viigimäe

Järv

3

Udso

Kirss/Kübar

Soa B134

Prangli

4

Kanniste

Kirss/Kübar

Soomere

Känd

5

Vill

Murulauk

Kirss/Kübar

Eesmaa

6

Dreier

T.Kütt

Kirss/Kübar

Saare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reede

1

Kanniste

Murulauk

Soomere

Eesmaa

2

Tilk

Kanniste

Soa B205

Prangli

3

Miidla

Änilane

Kanniste

Eisenschmidt

4

Eesmaa

T.Kütt

Kanniste

Saare

5

Udso

Vetik/Viigimäe

 

Saare

6

Kanniste

 

 

 

 

 

 

 

 

Üles!

Nädalapäev
 

Tund 
 

6.a klj Lusik
A307

6.b klj Juga
 

6.c klj Miidla
B129

6.e klj Agasild A126

Esmaspäev

1

Kirss/Kirss

Tekkel

Kõks

A.Agasild

2

Kirss/Kirss

Änilane

Tõnts

Eisenschmidt

3

Tekkel

Juga/Edo

Kirss/Kirss

Soa B134

4

Toots

Tõnts

Kirss/Kirss

K.Kütt

5

Tõnts

Kirss/Kirss

Eesmaa

Toots

6

Kõks

Kirss/Kirss

Miidla

Sepandi

7

Eesmaa

 

 

 

 

 

 

 

 

Teisipäev

1

Lusik/Soomere/Ermus

Agasild/Soomere/Ermus

TammistoB215/Soomere/Ermus

K.Kütt

2

Tõnts

Pulk A128

Miidla

Soa B129

3

Lusik

Änilane

Pulk A128

A.Kärner

4

Tekkel

Pulk A126

Tõnts

K.Kütt

5

Tilk

Tekkel

Toots

Eesmaa

6

Kõks

Tõnts

Pulk B134

A.Agasild

7

 

 

Eesmaa

 

 

 

 

 

 

Kolmapäev

1

Koor

Tekkel

-

A.Agasild

2

Tekkel

Juga/Edo

Miidla

Eisenschmidt

3

Tõnts

Udso/Kõks

Juga/Edo

Juga/Edo

4

Viigimäe/Edo

Tõnts

Pulk A418

Soa A037

5

Lusik/Soomere/Ermus

Agasild/Soomere/Ermus

Tammisto B129/Soomere/Ermus

Dreier

6

Eesmaa

Pulk A418

Tõnts

K.Kütt

7

Köösel

Redik

Kõks

 

 

 

 

 

 

Neljapäev

1

Tekkel

Udso/Kõks

-

-

2

Lusik

Tõnts

Sepandi

Soa B134

3

Tõnts

Tekkel

Juga/Edo

Juga/Edo

4

Sepandi

Änilane

Tõnts

Eesmaa

5

Tilk

Sepandi

Miidla

A.Agasild

6

Lusik/Soomere/Ermus

Agasild/Soomere/Ermus

Tammisto B205/Soomere/Ermus

Tilk

7

 

 

Kõks

 

 

 

 

 

 

Reede

1

Viigimäe/Edo

Tõnts

Miidla

-

2

Kõks

Tekkel

Tõnts

A.Agasild

3

Tekkel

Toots

Eesmaa

Kirss/Kübar

4

Tõnts

Änilane

Redik

Kirss/Kübar

5

Lusik/Soomere/Ermus

Agasild/Soomere/Ermus

Tammisto B206/Soomere/Ermus

K.Kütt

6

Eesmaa

Udso/Kõks

 

A.Agasild

 

 

 

 

 

         

Üles!

Nädalapäev
 

Tund 
 

7.a klj Köösel
A128

7.b klj Vetik 
 

7.e klj A.Agasild
A126

Esmaspäev

1

Kuusk

M.Agasild

U.Kübar

2

Soomere

U.Kübar B210

A.Agasild

3

Toots

Kuusk

Suvorov B138

4

Lukas

Tõniste

Eesmaa

5

Hansalu

Udso B129

T.Kütt

6

Köösel

Redik

Sepandi

7

 

Kirss/Kirss

 

8

 

Kirss/Kirss

 

       

Teisipäev

1

Eesmaa

-

U.Kübar 

2

Lukas

U.Kübar B202

T.Kütt

3

Kuusk

Tõniste

Eesmaa

4

Juga/Edo

Kuusk

Juga/Edo

5

Lusik/Soomere/Ermus

Tammisto B204/Soomere/Ermus

A.Agasild/Ermus

6

Soomere

Dreier

 

7

 

-/Vetik (t)

 

 

 

 

 

Kolmapäev

1

Koor

M.Agasild

T.Kütt

2

Lusik/Soomere/Ermus

Tammisto B206/Soomere/Ermus

A.Agasild/Ermus

3

D.Kärner B138

U.Kübar B206

A.Agasild

4

Kirss/Kirss

Kuusk

U.Kübar

5

Kirss/Kirss

D.Kärner B134

Dreier

6

Kuusk

Köösel

A.Kärner

7

Dreier

 

 

 

 

 

 

Neljapäev

1

Kuusk

Sepandi

A.Agasild

2

Lukas

Udso B134

Eesmaa

3

Lusik/Soomere/Ermus

Tammisto B206/Soomere/Ermus

Juga/Edo

4

Juga/Edo

Toots

T.Kütt

5

Muttik

Kuusk

Tilk

6

Pärtelson

Vetik (p)/-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reede

1

Lukas

-/Vetik (t)

Toots

2

Pärtelson

Udso B206

U.Kübar

3

Muttik

U.Kübar B210

Kirss/Kübar

4

Soomere

Köösel

Kirss/Kübar

5

Köösel

Kuusk

A.Kärner

6

Kuusk

Vetik (p)/-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üles!

Nädalapäev
 

Tund
 

8.a klj Pärtelson B136

8.b klj M.-L.Kirss
A131

8.c klj Ermus
A309

8.e klj Suvorov
 

Esmaspäev

1

Pärtelson

Känd

Muttik

Ermus

2

Udso

M.Agasild

Ermus

Pärtelson

3

Lukas

Tõnts

Pärtelson

Udso

4

Kuusk

Kõks

Soomere

U.Kübar

5

Arust A127

Tilk

Tõniste

Suvorov A128

6

Eesmaa

Tõniste

Känd

Pärtelson

7

 

Sepandi

Ermus

 

 

 

 

 

 

Teisipäev

1

Kuusk

Tõnts

Dreier

Arust A131

2

A.Agasild/Soomere

Lusik/Soomere/Ermus

TammistoB215/Ermus

Suvorov B206

3

Hansalu A418

Känd

D.Kärner B136

Ermus

4

Udso

D.Kärner B136

Kanniste

Eesmaa

5

D.Kärner B136

Juga/Edo

Kirss/Kirss

Juga/Edo

6

Redik

Pärtelson

Kirss/Kirss

Miidla

7

Juga/Edo

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolmapäev

1

Koor

Kõks

Viigimäe/Edo

Miidla

2

Lukas

Tõnts

Känd

Kirss/Kirss

3

Köösel

Tõniste

Arust A305

Kirss/Kirss

4

A.Agasild/Soomere

Lusik/Soomere/Ermus

Tammisto B129/Ermus

A.Kärner

5

Pärtelson

A.Kärner

Eesmaa

U.Kübar

6

D.Kärner B134

M.Agasild

Kanniste

Udso

7

Udso

 

Pärtelson

 

 

 

 

 

 

Neljapäev

1

Kirss/Kübar

Tõnts

Eesmaa

Ermus

2

Kirss/Kübar

Känd

Ermus

Miidla

3

Lukas

Pärtelson

Kanniste

Eesmaa

4

Kuusk

M.Agasild

D.Kärner A127

U.Kübar

5

Redik

D.Kärner A127

Soomere

Pärtelson

6

Juga/Edo

Kõks

Känd

Sepandi

7

Köösel

Juga/Edo

Sepandi

Juga/Edo

 

 

 

 

 

Reede

1

Kuusk

Känd

Tõniste

Pärtelson

2

Lukas

Arust A309

Känd

Miidla

3

A.Agasild/Soomere

Lusik/Soomere/Ermus

Tammisto B206/Ermus

Udso

4

Pärtelson

A.Kärner

Viigimäe/Edo

U.Kübar

5

Eesmaa

Kirss/Kübar

Kanniste

Redik

6

Pärtelson

Kirss/Kübar

Soomere

A.Kärner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üles!

Nädalapäev 
 

Tund 
 

9.a klj Tilk 
A305

9.b klj Lukas 
B210

9.e klj Suvorov 
 

Esmaspäev

1

Udso

-

Köösel

2

Känd

Köösel

Eesmaa

3

Köösel

M.Agasild

U.Kübar

4

Pärtelson

Köösel

Känd

5

Lukas

Pärtelson

Soomere

6

Lukas

Juga/Vetik

Viigimäe

7

Köösel

Känd

 

 

 

 

 

Teisipäev

1

Lukas

D.Kärner B316

Känd

2

D.Kärner B136

Känd

Eesmaa

3

Juga/Vetik

Lukas

U.Kübar

4

Känd

Tõniste

A.Kärner

5

Udso

M.Agasild

Tõniste

6

Tammisto B215/Ermus

Ermus/Lusik

Udso/Tammisto B215

7

Pärtelson

 

 

8

Koor

 

 

9

Koor

 

 

       

Kolmapäev

1

Tammisto B215/Ermus

Ermus/Lusik

Udso/Tammisto B215

2

Tõniste

Udso

Kirss/Kirss

3

Pärtelson

Lukas

Kirss/Kirss

4

Tilk

Lukas

Pärtelson

5

Udso

Känd

Suvorov B204

6

Juga/Vetik

Kirss/Kirss

Soomere

7

 

Kirss/Kirss

 

 

 

 

 

Neljapäev

1

Känd

Köösel

Pärtelson

2

D.Kärner A127

Pärtelson

U.Kübar

3

Hansalu

D.Kärner A127

U.Kübar

4

Pärtelson

Udso

Tõniste

5

Köösel

Lukas

Känd

6

Lukas

Tõniste

Sepandi

7

Kirss/Kübar

M.Agasild

Suvorov B205

8

Kirss/Kübar

 

 

       

Reede

1

Tilk

Udso

-

2

Tõniste

Sepandi

Soomere

3

Köösel

Juga/Vetik

Känd

4

Tammisto B206/Ermus

Ermus/Lusik

Udso/Tammisto B215

5

Känd

Muttik

Redik

6

 

Känd

Köösel

7

 

Köösel

 

 

 

 

 

Üles!

Nädalapäev 
 

Tund 
 

11.a klj Tammisto
 

11.b klj M. Agasild
B206

Esmaspäev

1

-/I.Palu A037

Soomere/-

2

-/I.Palu A037

Miidla

3

Eisenberg

Kanniste

4

Miidla

Eisenberg

5

Kanniste

M.Agasild/Suppi A037

6

Kanniste

M.Agasild/Suppi A037

7

Juga/Vetik

Juga/Vetik

8

Juga/Vetik

Juga/Vetik

     

Teisipäev

1

Miidla

Kanniste

2

I.Palu A305/-

Tõniste

3

A.Agasild/E.Palu B140/Soomere/Kalmet B138

4

Eisenberg

M.Agasild

5

Kanniste

Eisenberg

6

Köösel

7

M.Agasild

Miidla

8

Koor

Koor

 

9

Koor

Koor

       

Kolmapäev

1

Hirs A127

2

Kanniste

Eisenberg

3

Tammisto B215/Soomere/Ermus

Lusik/Ermus

4

D.Kärner B134

5

Miidla

M.Agasild

6

Redik

Miidla

7

Eisenberg

-/D.Kärner B134

 

 

 

Neljapäev

1

Kanniste

Eisenberg

2

A.Agasild/E.Palu A306/Soomere/Kalmet B206

3

Miidla

Redik

4

Eisenberg

Miidla

5

Tammisto B206/Ermus

Lusik/Ermus

6

M.Agasild

Kanniste

7

Tõniste

Kanniste

8

Riigikaitse (II poolaasta)

   

Reede

1

Sepandi

2

Köösel

3

Tõniste

Pärtelson

4

Miidla

Tõniste

5

Pärtelson

Miidla

6

Tammisto B206/Ermus

Lusik/Ermus

7

Vill/-

Kanniste

8

Vill/-

 

Üles!

 

Nädalapäev 

Tund 
 

12.a klj  Eisenberg-Lindqvist
B215

12.b klj Kuusk
B126

Esmaspäev

1

Tõnts

Pulk A127

2

Pulk A127

Kuusk

3

A.Agasild/Ermus

Lusik/Ermus

4

Sepandi

M.Agasild

5

Eisenberg/Kõks

Kuusk

6

Kuusk

Udso/Eisenberg

7

Kuusk

Suppi A037/Tilk

8

 

Suppi A037/-

     

Teisipäev

1

Tammo A127

I.Palu A305/-

2

Kuusk

Tammo A127

3

Tõnts

M.Agasild

4

Soomere/E.PaluB210/Kalmet B138

Soomere/Kalmet B138

5

A.Kärner

Lukas

6

M.Agasild

A.Kärner

7

Köösel

Kuusk

8

Koor

Koor

9

Koor

Koor

     

Kolmapäev

1

Pulk A418

Tõniste

2

Hirs A127

Vill/Pulk A418

3

Kuusk

Hirs A127

4

M.Agasild

Udso/Eisenberg

5

Eisenberg/Kõks

Köösel

6

Eisenberg/Kõks

Lusik

7

M.Agasild/-

Kuusk

8

M.Agasild/-

D.Kärner B134

     

Neljapäev

1

Soomere/E.Palu A206 /Kalmet B206

Soomere/Kalmet B206

2

Eisenberg/Kõks

Kuusk

3

Köösel

Sepandi

4

A.Agasild/Ermus

Lusik/Ermus

5

Tõnts

Udso/Eisenberg

6

Tõnts

Udso/Eisenberg

7

Tõnts

Lukas

8

D.Kärner A127

Viigimäe/Edo

     

Reede

1

A.Agasild

Köösel

2

A.Kärner

Kuusk

3

Kuusk

A.Kärner

4

Kuusk

Lukas

5

Tõniste

Lukas

6

Redik

Lukas

7

Viigimäe/Edo

Tilk

8

 

Tilk/-

Üles!

Kabinetid

A-korpus

 

B-korpus

 

A013

auditoorium, Vill

B102

tööõpetus, E.Kübar, R.Kirss

A037

arvuti, Dreier 

B126

matemaatika, 12.b, Kuusk

A102

infojuht, Ervald

B128

matemaatika, 4/5.e, Känd

A103

huvijuht, Niin

B129

matemaatikal, 5.c, Soa

A104

psühholoog, Hirs

B134

füüsika, Tõniste

A115

õpetajate tuba

B136

keemia, 8.a, Pärtelson

A116

õppealajuhataja, Arust, Palu

B138

matemaatika, 6.c, Miidla

A120

direktor, Veri

B140

inglise keel, 5.a, Udso

A120

kantselei, Aksin

B202

inglise keel, Kõks

A126

vene keel, 6/7.e, A.Agasild

B203

inglise ja soome keel, Soomere

A127

ajalugu ja ühiskond, A.Kärner

B204

eesti keel ja kirjandus, Tõnts

A128

ajalugu ja ühiskond, 7.a, Köösel

B205

loodusõpetus, Eesmaa

A131

käsitöö ja kodundus, 8.b, M.-L.Kirss

B206

bioloogia, 11.b, M.Agasild

A201

1.a, Toots

B208

eesti keel ja kirjandus, Kanniste

A202

logopeed, Raudver

B210

eesti keel ja kirjandus, 9.b, Lukas

A205

2.a, Tekkel

B215

inglise keel, 12.a, Eisenberg-Lindqvist

A206

2.b, Uustal

 

 

A207

1.c, K.Kütt

 

 

A208

4.a, Hansalu

 

 

A209

3.b, Änilane

 

 

A210

3.a, T.Kütt

 

 

A211

4.b, Järv

 

 

A216

3.c, Eisenschmidt

 

 

A301

muusika, Muttik

 

 

A302

logopeed, U.Kübar

 

 

A305

muusika, 9.a, Tilk

 

 

A306

muusika, Redik

 

 

A307

vene keel, 6.a, Lusik 

 

 

A308

1.b, Kumel

 

 

A309

saksa keel, 8.c, Ermus

 

 

A310

4.c, Raadik

 

 

A311

2.c, Prangli

 

 

A315

1.d, Saare

 

 

A401

3.e, Murulauk 

 

 

A402

2.e, Tohver

 

 

A407

aula

 

 

A409

väike võimla

 

 

A418

kunst, Sepandi

 

 

Üles!

Viimati uuendatud Reede, 27 Märts 2015 13:20
 
Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!