Stipendiumi statuut Prindi Saada link
Dokumendid
Esmaspäev, 16 August 2010 18:15

MTÜ PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI TOETAJAD STIPENDIUMI

STATUUT

 

1.  Käesolev statuut sätestab MTÜ Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi toetajad stipendiumi eesmärgi, taotlemise ja määramise põhimõtted.

2.  MTÜ Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi toetajad stipendiumi eesmärgiks on innustada õpilasi parematele tulemustele õppetöös, klassivälises tegevuses, ainealastel võistlustel ja olümpiaadidel.

3.  Välja antavate stipendiumite saajate arv sõltub stipendiumikomisjoni kinnitatud taotluste arvust.

4.  Stipendium määratakse Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi õpilastele taotluste alusel.

5.  Stipendiume võib õpilasele taotleda:

     5.1. õpilane ise;

     5.2. klassijuhataja, aineõpetaja, kooli töötaja;

     5.3. koolisisesed organisatsioonid, ühendused, klubid, ringid jms.

6.  Stipendiume määrab Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi stipendiumikomisjon.

7.  Stipendiumi saab määrata Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi õpilasele, kes vastab vähemalt ühele kriteeriumile p. 10 olevast tabelist või p. 11 loetletud põhjustel.

8.  Stipendiumite arv ühe õpilase suhtes ei ole piiratud.

9.  Stipendiumi suurus on määratud ühikutes. Ühiku rahaline väärtus tuleneb olemasolevatest rahalisest vahenditest.

10. Premeerimisstipendiumi kriteeriumid ja stipendiumi suurused on järgmised:

 

Premeerimise kriteerium

Stipendiumi suurus 

5.-9. klassi õpilased, kes õpivad ainult hindele „5“ (aastahinded) ja gümnaasiumiõpilased, kelle kursusehinnetest 75%  on hinnatud väga heaks (ülejäänud hinded on head)

20 ühikut

4. klassi lõpul õpilastele, kellel kõik veerandihinded 1.-4. klassi jooksul on „5“ 

10 ühikut

Põhikooli lõpetaja, kelle lõputunnistusel on ainult „5“

25 ühikut

Gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetanu

50 ühikut

Gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetanu

30 ühikut

Pärnu linnas või maakonnas olümpiaadi*

                                                           I koht

                                                          II koht

                                                         III koht

 

15 ühikut

10 ühikut

  5 ühikut

Vabariikliku olümpiaadi*

                                                           I koht

                                                          II koht

                                                         III koht

                                                     IV-VI koht

                                                     VII-X koht

 

30 ühikut

25 ühikut

20 ühikut

15 ühikut

10 ühikut

Rahvusvahelise olümpiaadi*

                                                           I koht

                                                     II-III koht

                                                     IV-VI koht

                                                     VII-X koht

 

50 ühikut

40 ühikut

30 ühikut

20 ühikut

Saavutuste eest spordi-, muusika- ja kunstivaldkonnas eraldatakse preemiaraha põhikooli ja gümnaasiumi lõpus vastava aine õpetajate ettepanekul*

10-30 ühikut

*Võistkonna puhul jaotatakse preemiaraha võistkonna liikmete vahel.

 

11. Toetusstipendiumi saab taotleda õpilastele, kelle õppeedukus on hea, kuid õppetööd ja/või arengut takistavad majanduslikud, tervislikud vm sellelaadsed põhjused. Raha eraldatakse personaalse taotluse põhjal. Põhjendatud taotlus esitada koos klassijuhataja selgitusega.

12. Vältimatuks tingimuseks stipendiumi taotlemisel on  Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi kodukorras sätestatud reeglitest kinni pidamine: õpilase käitumine hinnatud vähemalt heaks, aasta- ja kursusehinded vähemalt rahuldavad.

13.  Stipendiumi vormikohast taotlust saab Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi stipendiumikomisjonile esitada 15.-31. mai igal aastal. Taotlus on kättesaadav kooli kodulehel  ja kooli laborandi juures. Täidetud taotlused tuua Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi laborandi kätte või saata digitaalselt allkirjastatult aadressile See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.

14. Stipendium määratakse üks korda aastas õppeperioodi lõpu õppenõukogude toimumise järel.

15. Stipendiumi saajad kuulutatakse välja kooliastmete kooliaasta lõpuaktustel ja makstakse välja sularahas või arveldusarvele 1 nädala jooksul pärast avalikku teavitamist.

16. Komisjonil on õigus muuta stipendiumifondi statuudi tingimusi.

17. Kirjalikke proteste ja vaidlustamisi võetakse kooli kantseleis vastu 7 tööpäeva jooksul peale stipendiumisaajate avalikustamist. Protestid ja vaidlustamised lahendatakse komisjoni koosolekul.

 

Viimati uuendatud 22.10.2012

 

Statuut DOC failina

Taotluse blankett DOC failina

Viimati uuendatud Reede, 26 Oktoober 2012 11:20
 
Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!