Üldtööplaan 2014/15 Prindi Saada link
Dokumendid
Laupäev, 04 Oktoober 2014 17:49

Üldtööplaan 2014/2015 õppeaasta

Kuupäev

Ürituse nimi

Osalejad

Lisainfo, korraldajad vm

26.08.2014

Kehalise kasvatuse linna aineühenduse koosolek

kehalise kasvatuse õpetajad

Ene Viigimäe

29.08.2014

Õppeaasta alguse õppenõukogu: kokkuvõte õppekasvatustööst ja suunad uueks õppeaastaks, täiendava õppetöö sooritamisest

Õppenõukogu liikmed

Margus Veri, Eevi Palu, Sille Arust, Tiina Niin, Heinrich Ervald

01.09.2014

Kooliaasta avaaktused

1.-12. klass

Margus Veri, Eevi Palu, Sille Arust, Tiina Niin

01.09.2014

Võõrliikide õpitoad Merike Palginõmme juhendamisel, septembris

5.b ja 6.b klassi õpilased

Janne Änilane, Merike Palginõmm

02.09.2014

Tugikomisjoni koosolek kell 10.05

Tugikomisjoni liikmed

Eevi Palu

03.09.2014

Ringide arvestus

Tiina Niin, Sille Arust, Margus Veri

Tiina Niin, Sille Arust, Margus Veri

08.09.2014

Direktsiooni koosolek

Direktsiooni liikmed

Margus Veri

08.09.2014

Sektsioonijuhtide koosolek

Sektsioonijuhid

Sille Arust

08.09. 2014

Töökavade esitamise tähtaeg

Aineõpetajad

Sille Arust

09.09.2014

Saksa keele aineühenduse koosolek Sütevakas

saksa keele õpetajad

Ene Kübarsepp

09.09.2014

Lindude rõngastamise vaatlemine 09.-29.09.2014

1.-4. kl õpilased

Merike Palginõmm, Janne Änilane

09.09.2014

Nõupidamine direktori asetäitjatele noorsootöö alal
kell 13 Raeküla koolis

Tiina Niin

Riita Tõniste, Reine Tapp

10.09.2014

Tervisepäev - klassidevaheline pendelteatejooks
10.-11. september

2.-12. klass

kehalise kasvatuse õpetajad

10.09.2014

Sügisene matk Tolkuse rabas

12.a bioloogiagrupp

Maris Agasild

10.09.2014

Aasta noorsootöötaja kandidaatide esitamise tähtaeg

 

Reine Tapp, K. Rebane

11.09.2014

Saksamaal rahvusvaheline puhkpillimuusikafestival Musikantreffen 2014 11.-16.09.2014

9.a õpilased

Anu Tilk, Rein Vendla

11.09.2014

Tugikomisjoni koosolek

Tugikomisjoni liikmed

Eevi Palu

11.09.2014

Muusika ainesektsiooni koosolek

muusikaõpetajad

Tiina Niin

11.09.2014

Õppalajuhatajate nõupidamine

Pärnu linna õppealajuhatajad

Virve Laube

11.09.2014

Õppeaasta üritused. Tööplaani koostamine

Aineühenduse koosolek

 

15.09.2014

Ülejõe Gümnaasiumis külalisõpetaja Austriast (Susanna Lamp-Pertl) 15.-28.09.2014

saksa keelt õppivad õpilased

Ave Ermus

15.09.2014

Direktsiooni koosolek

Direktsiooni liikmed

Margus Veri

15.09.2014

"Progetiigri" projekti algus. Kestab kuni jaanuar 2015

8.c klassi õpilased

Taimi Dreier

16.09.2014

Ülelinnaline pendelteatejooks

3.-9. klass

kehalise kasvatuse õpetajad

16.09.2014

Klassiõpetajate aineühenduse koosolek 

aineühenduste juhid

Marianne Tekkel, Virve Laube

17.09.2014

Tugikomisjoni koosolek kell 11.15

Tugikomisjoni liikmed

Eevi Palu

17.09.2014

Rahvusvahelise klaasikunsti näituse külastamine

eesti keele ja kirjanduse õpetajad

Lembi Lukas

17.09.2014

Klassiõpetajate infotund. Töökava koostamine

Klassiõpetajad 1.-4.kl, Tiina Niin

Marianne Tekkel

17.09.2014

Microsofti hariduskonverents

Sille Arust, Taimi Dreier, Heinrich Ervald

 

18.09.2014

Matemaatika linna aineühenduse koosolek

Cedrut Kuusk, Karin Känd, Segne Miidla

Cedrut Kuusk, Katrin Vunk

18.09.2014

Tugikomisjoni koosolek kell 12.25

Tugikomisjoni liikmed

Eevi Palu

18.09.2014

Koolitus "Muudatused põhikooli riiklikus õppekavas"

Sille Arust

Merlecons

19.09.2014

Emakeele ja võõrkeeleõpetajate sügiskonverents Tartus

Ave Ermus

Haridus-ja Teadusministeerium

19.09.2014

Ainesektsioonide tööplaanide esitamise tähtaeg

Ainesektsiooni juhid

Sille Arust, Taimi Dreier

19.09.2014

Õpilasomavalitsuse moodustamine 2014-2015 õppeaastaks

2.-12. kl õpilased

Tiina Niin

19.09.2014

Õppealajuhatajad Riias

Eevi Palu, Sille Arust

Virve Laube, Agita Keerd

20.09.2014

Inimõiguste teemaline koolitus, käsiraamatu "KOMPASS - Inimõigusharidus noortele" tutvustus, kell 10-18

Tiina Niin

Eesti Inimõiguste Instituut, Elizabeth Kasa-Mälksoo

20.09.2014

Teaduskoolidesse registreerimine

7.-12. klasside õpilased

Tõnu Tõniste, Karin Känd, Külli Pärtelson, Maris Agasild, Cedrut Kuusk

22.09.2014

Sügise sünnipäev 22.-24.09 2014

kõik õpilased

Klassijuhatajad

22.09.2014

Direktsiooni koosolek

Direktsiooni liikmed

Margus Veri

24.09.2014

Karjäärinõustamine

1.t - 11.ab, 2.t - 12.a, 3.t - 12.b

Aive Hirs, Eevi Palu

24.09.2014

Ülelinnaline murdmaajoos

3.-12. klass

kehalise kasvatuse õpetajad

24.09.2014

Koolijuhtide nõupidamine ja uuringu "Noorte vaba aja tegevused Pärnus" tutvustus kell 10

Margus Veri, Tiina Niin

Reine Tapp, Katrin Uutsalu, K. Rebane

25.09.2014

Tugikomisjoni koosolek

Tugikomisjoni liikmed

Eevi Palu

26.09.2014

Mihklilaat kell 12.00-12.35

kogu koolipere

Tiina Niin, Aet Vill, 7A

29.09.2014

Lindude rõngastamise vaatlemine Kablis 09.-29.09.2014

2.-4. kl õpilased

Janne Änilane, klassijuhatajad

29.09.2014

Direktsiooni koosolek

Direktsiooni liikmed

Margus Veri

29.09.2014

Sektsioonijuhtide koosolek,

kell 14.15

Sektsioonijuhid

Sille Arust

30.09.2014

Vilistlane Teele Jõerand koolis

12.a bioloogiagrupp

Maris Agasild

01.10.2014

Ülelinnaline jalgpall

11.-12. klass

Egon Edo

01.10.2014

Elamusmängud 4. klassidele

4. klasside võistkonnad

Raeküla Kool, Kersti Koppel, Pille Nurk

02.10.2014

Ülelinnaline orienteerumine

4.-12. klass

kehalise kasvatuse õpetajad

03.10.2014

Klassidevaheline jalgpall

5.-12. klass

kehalise kasvatuse õpetajad

03.10.2014

Õpetajate päev: kell 8.15-8.45 kontsert õpetajatele, kell 9.10-12.00 annavad tunde 9., 11. ja 12. kl õpilased, samal ajal töötoad õpetajatele, kell 12.20 õpetajate väljasõit

kogu koolipere

Tiina Niin, Aet Vill, õpilasesindus

04.10.2014

Matemaatika lahtine võistlus Pärnu Kolledžis

Roman Tamm

Cedrut Kuusk

06.10.2014

Direktsiooni koosolek

Direktsiooni liikmed

Margus Veri

07.10.2014

Nõupidamine direktori asetäitjatele noorsootöö alal kell 13, Tiina Niin koolitab ajajuhtimise teemal

linna koolide huvijuhid

Reine Tapp, Tiina Niin

09.10.2014

Balti saksa keele õpetajate päevad Tallinnas 09.-11.10.2014

Eevi Palu

Eesti Saksa Keele ÕS

10.10.2014

Õpioskuste olümpiaad

6. klasside õpilased

Marianne Tekkel

10.10.2014

M. Lermontovi luule lugemise konkurss Pärnu raamatukogus

6.-12. klassid

Laine Lusik

10.10.2014

Aleksis Kivi päev Pirita Majandusgümnaasiumis

6 gümnaasiumi õpilast

Mare Soomere

10.10.2014

VI üleriigiline õppealajuhatajate koostööpäev Raplas

Sille Arust

Virve Laube

11.10.2014

Progetiigri projektitööde esitamine PSHG-s, kell 11

8.c klassi õpilased

Taimi Dreier

13.10.2014

Direktsiooni koosolek

Direktsiooni liikmed

Margus Veri

14.10.2014

Eesti Tervishoiumuuseumi külastamine

9.a ja 9.b klasside õpilased

Külli Pärtelson, Lembi Lukas, Anu Tilk

14.10.2014

VAT Teatri etenduse "Kirjaklambritest vöö" külastus

9. klassid

Lembi Lukas

14.10.2014

Hinded välja põhikoolis, kell 16.00

Aineõpetajad

Sille Arust

15.10.2014

Õppenõukogu: I veerandi lõpetamine põhikoolis. Kokkuvõte 11.-12. klassi võlgnevuste likvideerimisest,
kell 15.00

Õppenõukogu liikmed

Margus Veri, Eevi Palu, Sille Arust

15.10.2014

Lastevanemate üldkoosolek kell 18.00

Lapsevanemad, õpetajad

Margus Veri

16.10.2014

Kunstikonkurss

1.-4. kl õpilased

Kristel Kallau, Marianne Tekkel, klassijuhatajad

16.10.2014

Pärnu linna koolide direktorite ja õppealajuhatajate õppepäevad 16.-17.10.2014

Margus Veri, Eevi Palu, Sille Arust

Margus Veri

16.10.2014

Keskkonnahariduse konverents Pärnumaa Kutsehariduskeskuses

 

Maris Agasild, Eda Eesmaa

17.10.2014

Vabariiklikud matemaatikaõpetajate päevad Paides 17.-18.10.2014

Cedrut Kuusk, Segne Miidla

Cedrut Kuusk, Segne Miidla

17.10.2014 

Veerandilõpu kogunemised

Põhikooli õpilased

Tiina Niin

 

VAHEAEG 18.-26.10.2014

 

 

20.10.2014

Saksa keele õpetajate seminarkoolitus Põlva Keskkoolis

saksa keele õpetajad

Ave Ermus

20.10.2014

Sisekoolitus: Probleemkäitumise psühholoogiline tõlgendamine ja defineerimine kooliruumis. Laste- ja noortegrupi psühholoogilised eripärad.

Kõik õpetajad

Sille Arust

21.10.2014

Matemaatikaõpetajatele koolitus Tallinna Inglise Kolledžis "Riigieksamid. Õppekava muudatustest"

 

Cedrut Kuusk

23.10.2014

Matemaatika täiendõpe põhikoolile. TÜ Pärnu Kolledži Noorte Teaduskeskuse kursus 23.-24.10.2014

6.-9. klasside õpilased

Cedrut Kuusk

24.10.2014

Eduko IDEElaboratoorium

Eesti koolide õpetajad, välisesinejad

Jane Remm, Annely Köster

25.10.2014

Eduko IDEElaboratoorium, Tiina Niin välkettekanne SIM-hindamismudelist 20 min, arutelu 10 min

Eesti koolide õpetajad, välisesinejad

Jane Remm, Annely Köster

27.10.2014

SISEKONTROLL: muusika ja vene keele õpetajate tundide külastamine,
II õppeveerand

Muusika ja vene keele õpetajad

Eevi Palu

27.10.2014

Direktsiooni koosolek

Direktsiooni liikmed

Margus Veri

27.10.2014

SISEKONTROLL: tutvumine 1. klassidega,
II õppeveerand

1. klassid ja aineõpetajad

Sille Arust

28.10.2014

Teater NO99 etenduse "Tõde, mida ma olen igatsenud" külastus

12. klassid

Lembi Lukas

29.10.2014

Ülelinnaline võrkpall - rahvaliiga T, P kuni
30. oktoober

11.-12. klass

Ene Viigimäe, Egon Edo

30.10.2014

Maksim Ivanovi koolitus matemaatikaõpetajatele "Arvuteooria ja algebra" Tallinna Reaalkoolis

 

Cedrut Kuusk

30.10.2014

Tugikomisjoni koosolek kell 10.05

Tugikomisjoni liikmed

Eevi Palu

31.10.2014

Kostüümipidu

kogu koolipere

Tiina Niin, Aet Vill, 7A

01.11.2014

Kodanikunädala viktoriin (novembris)

 

Gert Köösel

01.11.2014

XII Eesti koolinoorte meistrivõistlused mälumängus. Pärnumaa eelvoor (novembris)

 

Gert Köösel

01.11.2014

Klassidevaheline rahvastepall
5. klass novembris,
4. klass jaanuaris,
3. klass veebruaris

3.-5. klass

kehalise kasvatuse õpetajad

01.11.2014

Vene keele õpetajate koolitusreis

vene keele õpetajad

Laine Lusik

01.11.2014

Noorsootöö projektide esitamise tähtaeg
(2015. a projektid)

 

Reine Tapp

01.11.2014

Informaatikavõistlus "Kobras" (novembris)

Põhikooli ja gümnaasiumi õpilased

Taimi Dreier

01.11.2014

Piirkondlik korvpall 3x3 (novembris)

4.-7. klass

Veiko Vetik

03.11.2014

Direktsiooni koosolek

Direktsiooni liikmed

Margus Veri

03.11.2014

Sektsioonijuhtide koosolek, kell 14.15

Sektsioonijuhid

Sille Arust

03.11.2014

Kooli 2. klasside luulekonkurss

Igast klassist 3 õpilast

Sille Arust, Eve Uustal, Tiina Tohver, Eliana Prangli, Marianne Tekkel

04.11.2014

Tugikomisjoni koosolek

Tugikomisjoni liikmed

Eevi Palu

04.11.2014

Ülelinnaline rahvastepall T, P kuni 5. november

5. klass

Ene Viigimäe, Veiko Vetik

05.11.2014

Elts Abeli koolitus matemaatikaõpetajatele "Planimeetria ja olümpiaadid" Tallinna Reaalkoolis

 

Cedrut Kuusk

06.11.2014

Tugikomisjoni koosolek

Tugikomisjoni liikmed

Eevi Palu

6.11.2014

Ülelinnaline 2. klasside luulekonkurss teemal "Perekond" kell 13.00 Kuninga tn põhikoolis

Igast klassist 1 õpilane

Klassijuhatajad

07.11.2014

Isadepäeva üritus

isad, lapsed

kehalise kasvatuse õpetajad, Tiina Niin

07.11.2014

Sügisulg 2014 eelvoor 07.-09.11.2014

õpilased

Maimu Muttik

10.11.2014

Direktsiooni koosolek

Direktsiooni liikmed

Margus Veri

10.11.2014

Mardipäeva üritus (poistele)

poisid

Tiina Niin, Aet Vill, 7A tüdrukud

11.11.2014

Nõupidamine direktori asetäitjatele noorsootöö alal kell 13

linna koolide huvijuhid

Reine Tapp

15.11.2014

Tugikomisjoni koosolek kell 10.05

Tugikomisjoni liikmed

Eevi Palu

17.11.2014

Direktsiooni koosolek

Direktsiooni liikmed

Margus Veri

18.11.2014

Spelling Bee - suuline inglise keele võistlus

5. klassid

Kai Kõks

19.11.2014

Karjäärinõustamine

1.t - 11.ab, 2.t - 1.2a, 3.t - 12.b

Aive Hirs, Eevi Palu

19.11.2014

Kooli sünnipäev, 3 kontserti: algklassidele, põhikoolile ja gümnaasiumile

kogu koolipere

Tiina Niin, Aet Vill, Eevi Palu, Sille Arust, Maimu Muttik, Eve Redik, Anu Tilk, Aet Vill, vilistlane?

20.11.2014

Tugikomisjoni koosolek kell 10.05

Tugikomisjoni liikmed

Eevi Palu

20.11.2014

Muusikaõpetajate päevad

muusikaõpetajad

muusikaõpetajad

20.11.2014

Ülelinnaline 3. klasside õpilaste "Nuputa" ja peastarvutamise võistlus kell 13.00

Ülejõe Gümnaasium

Igast klassist üks 3-liikmeline võistkond

Tiina Kütt, Janne Änilane, Ly Eisenschmidt

21.11.2014

Sügisulg 2014

õpilased

Maimu Muttik

21.11.2014

Muusikaõpetajate päevad

muusikaõpetajad

muusikaõpetajad

24.11.2014

Direktsiooni koosolek

Direktsiooni liikmed

Margus Veri

25.11.2014

Spelling Bee - suuline inglise keele võistlus

6. klassid

Kai Kõks

25.11.2014

Kadripäeva üritus (tüdrukutele)

tüdrukud

Tiina Niin, Aet Vill, 7A poisid

26.11.2014

Koolinoorte vabariikliku mälumängu piirkonnavoor, mis toimub Pärnu Ülejõe Gümnaasiumis

 

Karin Känd, Jaak Känd

26.11.2014

Kodanikupäeva tähistamine

kogu koolipere

Tiina Niin, Kärner, Köösel

27.11.2014

Tugikomisjoni koosolek kell 10.05

Tugikomisjoni liikmed

Eevi Palu

01.12.2014

Matemaatika kooliolümpiaad (detsembris)

Põhikooli ja gümnaasiumi õpilased

Cedrut Kuusk, Karin Känd, Segne Miidla, Marianne Tekkel, Tiina Kütt, Piret Soa

01.12.2014

1.-5. dets.2014 Loodusainete nädal Pärnu Ülejõe Gümnaasiumis. Teadusetendused, viktoriinid

Põhikooli ja gümnaasiumi õpilased

Cedrut Kuusk, Karin Känd, Segne Miidla, Piret Soa, Tõnu Tõniste, Külli Pärtelson, Eda Eesmaa

01.12.2014

Spelling Bee - suuline inglise keele võistlus (detsembris)

7. klassid

Kai Kõks

01.12.2014

Klassidevaheline saalihoki (detsembris)

9.-12. klass

kehalise kasvatuse õpetajad

01.12.2014

Soome Vabariigi aastapäeva tähistamine

soome keele õppijad

Mare Soomere

01.12.2014

Soome-viktoriin

5. klassid

Mare Soomere

01.12.2014

Direktsiooni koosolek

Direktsiooni liikmed

Margus Veri

01.12.2014

Koidulaulik (detsembris)

 

Marja Tõnts

01.12.2014

Sektsioonijuhtide koosolek, kell 14.15

Sektsioonijuhid

Sille Arust

01.12.2014

Heategevuslik üritus (kuupäev täpsustub)

õpilasesindus

õpilasesindus, Tiina Niin

02.12.2014

Ülelinnaline sulgpall kuni 4. detsember

1.-12.klass

kehalise kasvatuse õpetajad

02.12.2014

Direktori asetäitjad noorsootöö alal õppevisiit. 02.-03.12.2014

linna koolide huvijuhid

Reine Tapp

03.12.2014

Cyrillus Kreek -
125. sünniaastapäeva tähistamine

kogu koolipere

Indrek Palu

05.12.2014

Inglise keele ja saksa keele piirkondlikud olümpiaadid

gümnaasium

Kai Kõks, Ave Ermus

06.12.2014

Informaatikaolümpiaadi eelvoor

Põhikooli ja gümnaasiumi õpilased

Taimi Dreier

07.12.2014

Matemaatika talvine lahtine võistlus

Roman Tamm

Cedrut Kuusk

08.12.2014

Direktsiooni koosolek

Direktsiooni liikmed

Margus Veri

10.12.2014

Karjäärinõustamine

1.t - 11.ab, 2.t - 12.a, 3.t - 12.b

Aive Hirs, Eevi Palu

10.12.2014

Pärnu haridusjuhtide ja nende asetäitjate nõupidamine

 

Pärnu LV Haridus- ja kultuuriosakond

10.12.2014

Füüsikavõistlus "Kajakas"

8.-12. klasside õpilased

Tõnu Tõniste

11.12.2014

Tugikomisjoni koosolek

Tugikomisjoni liikmed

Eevi Palu

11.12.2014

Ülelinnaline võimlemine

2.-5. klass

kehalise kasvatuse õpetajad

13.12.2014

Geograafia piirkondlik olümpiaad

7.-12. klasside õpilased

Daisi Kärner

15.12.2014

Jõulukontserdi peaproov

õpilased

Maimu Muttik, Anu Tilk, Aet Vill

15.12.2014

Direktsiooni koosolek

Direktsiooni liikmed

Margus Veri

16.12.2014

Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi jõulukontsert Eliisabeti kirikus

linnarahvas, koorilauljad

Maimu Muttik, Anu Tilk, Aet Vill

17.12.2014

Hinded välja põhikoolis, kell 16.00

Aineõpetajad

Sille Arust

17.12.2014

Jõuluball

9.-12. kl

Tiina Niin, Aet Vill, gümnaasiumis loovtööna

18.12.2014

Õppenõukogu: II veerandi lõpetamine, kell 15.00

Õppenõukogu liikmed

Margus Veri, Eevi Palu, Sille Arust

19.12.2014

Jõulukogunemised

kogu koolipere

Tiina Niin, Margus Veri, Eevi Palu, Sille Arust

19.12.2014

Kooli töötajate jõulupidu

kooli töötajad

Tiina Niin, Margus Veri,

 

VAHEAEG 20.12.2014-05.01.2015

 

 

01.01.2015

Kunstipäev jaanuar-veebruar

kogu kool

Ene Sepandi

05.01.2015

SISEKONTROLL: abiõpetajate, õpiabi ja pikapäevarühma tundide külastus, III veerand

Aveli Aurik, Krista Tammik, Piret Soa, PPR ja õpiabi tundide õpetajad, Kairi Suvorov

Eevi Palu

05.01.2015

Direktsiooni koosolek

Direktsiooni liikmed

Margus Veri

05.01.2015

SISEKONTROLL: uute õpetajate tundide külastus, III veerand

Aet Vill, Joel Pulk, Kairi Suvorov, Ursula Kumel, Erge Saare, Kaisa Kütt

Sille Arust

07.01.2015

Karjäärinõustamine

1.t - 11.ab, 2.t - 12.a, 3.t - 12.b

Aive Hirs, Eevi Palu

07.01.2015

Ülelinnaline võrkpall -
T, P kuni 8. jaanuar

11.-12. klass

Ene Viigimäe, Egon Edo

08.01.2015

Tugikomisjoni koosolek kell 10.05

Tugikomisjoni liikmed

Eevi Palu

12.01.2015

Direktsiooni koosolek

Direktsiooni liikmed

Margus Veri

12.01.2015

Sektsioonijuhtide koosolek, kell 14.15

Sektsioonijuhid

Sille Arust

13.01.2015

Nõupidamine direktori asetäitjatele noorsootöö alal kell 13

linna koolide huvijuhid

Reine Tapp

15.01.2015

Tugikomisjoni koosolek kell 10.05

Tugikomisjoni liikmed

Eevi Palu

16.01.2015

Koolikooride festival/konkurss Saaremaal 16.-18.01.2015

õpilased

Maimu Muttik

19.01.2015

Spelling Bee - suuline inglise keele võistlus

11.-12. klassid

Kai Kõks

19.01.2015

Direktsiooni koosolek

Direktsiooni liikmed

Margus Veri

20.01.2015

Ülelinnaline võrkpall -
T, P kuni 21. jaanuar

6.-9. klass

Karin Juga, Egon Edo

22.01.2015

Tugikomisjoni koosolek kell 10.05

Tugikomisjoni liikmed

Eevi Palu

24.01.2015

Keemiaolümpiaadi piirkonnavoor

8.-12. klasside õpilased

Külli Pärtelson

26.01.2015

Direktsiooni koosolek

Direktsiooni liikmed

Margus Veri

27.01.2015

Spelling Bee - suuline inglise keele võistlus

8. klassid

Kai Kõks

28.01.2015

Ülelinnaline rahvastepall T, P kuni 29. jaanuar

4. klass

Karin Juga, Veiko Vetik

29.01.2015

Tugikomisjoni koosolek kell 10.05

Tugikomisjoni liikmed

Eevi Palu

31.01.2015

Bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor

6.-12. klasside õpilased

Maris Agasild, Janne Änilane, Eda Eesmaa

01.02.2015

Karjäärinõustamine (veebruaris)

9.a, 9.b, 9.e

Aive Hirs, Eevi Palu

01.02.2015

Vabariiklik võrkpall "Sadolin Cup" (veebruaris)

11.-12. klass

Egon Edo, Ene Viigimäe

01.02.2015

Kunstikonkurss linnas (veebruaris)

5.-12. klass

Ene Sepandi, Maret Hansalu

01.02.2015

Varraku-Sütevaka mälumäng (veebruaris)

 

Gert Köösel

01.02.2015

Klassidevaheline saalijalgpall (veebruaris)

 

kehalise kasvatuse õpetajad

1.02.2015

Algklasside tervisekuu (veebruar)

kõik õpilased

Klassijuhatajad, külalisesinejad

01.02.2015

Venekeelne ristsõnade lahendamise võistlus

7.-9. klassid

Laine Lusik

01.02.2015

Nõupidamine direktori asetäitjatele noorsootöö alal

linna koolide huvijuhid

Reine Tapp

01.02.2015

Ülelinnaline jäähoki (veebruaris)

7.-12. klass

Veiko Vetik

02.02.2015

Direktsiooni koosolek

Direktsiooni liikmed

Margus Veri

03.02.2015

Spelling Bee - suuline inglise keele võistlus

9. klassid

Kai Kõks

03.02.2015

Tartu Rahu aastapäeva tähistamine

kõik õpilased

Tiina Niin

05.02.2015

Tugikomisjoni koosolek kell 10.05

Tugikomisjoni liikmed

Eevi Palu

05.02.2015

Inglisekeelne kõnevõistlus (piirkondlik)

gümnaasium

Ene Eisenberg-Lindqvist

6.02.2015

Emakeeleolümpiaad

7.-12. klassid

Marja Tõnts

7.02.2015

Matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor

5.-12. klasside õpilased

Cedrut Kuusk, Karin Känd, Segne Miidla

07.02.2015

Individuaalne matemaatikaolümpiaad
4. klassidele linnas

Igast klassist 2 õpilast

Jaana Järv, Anu Raadik, Maret Hansalu

09.02.2015

Direktsiooni koosolek

Direktsiooni liikmed

Margus Veri

09.02.2015

Sektsioonijuhtide koosolek, kell 14.15

Sektsioonijuhid

Sille Arust

11.02.2015

Ülelinnaline võrkpall - kooliliiga T, P
kuni 12. veebruar

6.-9. klass

Karin Juga, Egon Edo

11.02.2015

Kirjatehnikavõistlus koolis

1.-4. kl õpilased

Klassiõpetajad

12.02.2015

Tugikomisjoni koosolek kell 10.05

Tugikomisjoni liikmed

Eevi Palu

13.02.2015

Sõbrapäeva tähistamine

kogu koolipere

õpilasesindus, Tiina Niin

14.02.2015

Ühiskonnaõpetuse olümpiaadi piirkonnavoor

 

Gert Köösel, Anne Kärner

14.02.2015

Loodusteaduste olümpiaadi piirkonnavoor

 

Külli Pärtelson

16.02.2015

Direktsiooni koosolek

Direktsiooni liikmed

Margus Veri

17.02.2015

Ülelinnaline rahvastepall - T, P kuni 18. veebruar

3. klass

Egon Edo

18.02.2015

Piirkondlik matemaatikavõistlus "Nuputa", Pärnu Ülejõe Gümnaasiumis

Pärnu linna 5.-7. klasside õpilased

Tiina Kütt, Marianne Tekkel, Segne Miidla, Karin Känd, Cedrut Kuusk

19.02.2015

Tugikomisjoni koosolek kell 10.05

Tugikomisjoni liikmed

Eevi Palu

19.02.2015

Looduseviktoriin 3.-4. kl linnas kell 13.00

Üks 3-liikmeline võistkond

Janne Änilane, klassijuhatajad

21.02.2015

Lingvistikaolümpiaad

9.-12. klassid

Marge Kanniste

23.02.2015

Filosoofiaolümpiaadi eelvooru esseede esitamine

12. klassid

Joosep Tammo

23.02.2015

Direktsiooni koosolek

Direktsiooni liikmed

Margus Veri

23.02.2015

Eesti Vabariigi aastapäeva kontsert-aktused

kogu koolipere

Tiina Niin, muusika+ajalugu

24.02.2015

Eesti Vabariigi aastapäeva paraad

õpilasesindus

õpilasesindus, Tiina Niin

25.02.2015

Ülelinnaline võrkpall - miniliiga T, P
kuni 26. veebruar

4.-6. klass

Karin Juga, Egon Edo

26.02.2015

Tugikomisjoni koosolek kell 10.05

Tugikomisjoni liikmed

Eevi Palu

26.02.2015

Inglise keele ristsõnade lahendamise võistlus koolis

4. klassid, võistkonnas 2 õpilast

Kai Kõks, inglise keele õpetajad

28.02.2015

Füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor

8.-12. klasside õpilased

Tõnu Tõniste

01.03.2015

Töö- ja tehnoloogia vabariiklik olümpiaad

8.-9. klass

Enn Kübar

01.03.2015

Klassidevaheline võrkpall (märtsis)

 

kehalise kasvatuse õpetajad

01.03.2015

Klassidevaheline korvpall (märtsis)

 

kehalise kasvatuse õpetajad

01.03.2015

Ülelinnaline ergomeeter (märtsis)

5.-12. klass

kehalise kasvatuse õpetajad

01.03.2015

Parimad soome keele tundjad (märtsis)

põhikool ja gümnaasium

Mare Soomere

01.03.2015

Nõupidamine direktori asetäitjatele noorsootöö alal

linna koolide huvijuhid

Reine Tapp

01.03.2015

Ülelinnaline saalijalgpall (märtsis)

4.-5. klass

Veiko Vetik

02.03.2015

Emakeelenädal 02.-06.03.2015

kogu kool

Lembi Lukas

02.03.2015

Direktsiooni koosolek

Direktsiooni liikmed

Margus Veri

02.03.2015

SISEKONTROLL: Rahuloluküsitlus õpilatele 2.-31.03.2015

7.-12. klass

Margus Veri, Taimi Dreier, Sille Arust

04.03.2015

Ülelinnaline sisekergejõustik - kuni 5. märts

3.-12. klass

kehalise kasvatuse õpetajad

05.03.2015

Tugikomisjoni koosolek kell 10.05

Tugikomisjoni liikmed

Eevi Palu

05.03.2015

Linna käsitöö ja kodunduse olümpiaad

8.-9. klass

Mari-Liis Kirss

06.03.2015

Sektsioonijuhtide koosolek, kell 14.15

Sektsioonijuhid

Sille Arust

07.03.2015

Majandusolümpiaadi piirkonnavoor

11.-12. klasside õpilased

Kristi Suppi

09.03.2015

Pärnu linna saksa keele olümpiaad

põhikool gümnaasium

Ave Ermus

09.03.2015

Direktsiooni koosolek

Direktsiooni liikmed

Margus Veri

09.03.2015

Sektsioonijuhtide koosolek, kell 14.15

Sektsioonijuhid

Sille Arust

11.03.2015

Hinded välja põhikoolis, kell 16.00

Aineõpetajad

Sille Arust

12.03.2015

Emakeele päev

kogu koolipere

algklasside ja emakeele õpetajad

12.03.2015

Tugikomisjoni koosolek kell 10.05

Tugikomisjoni liikmed

Eevi Palu

12.03.2015

Õppenõukogu: III veerandi lõpetamine,
kell 15.00

Õppenõukogu liikmed

Margus Veri, Eevi Palu, Sille Arust

13.03.2015

Veerandilõpu kogunemised

Põhikooli õpilased

Margus Veri, Eevi Palu, Sille Arust, Tiina Niin

13.03.2015

Liikumiskavad

kogu koolipere

Tiina Niin, Ene Viigimäe

 

VAHEAEG 14.-22.03.2015

 

 

23.03.2015

Direktsiooni koosolek

Direktsiooni liikmed

Margus Veri

23.03.2015

Osalemine 1. klassi linna vastuvõtukomisjoni töös 23.03.-30.04.2015

Sille Arust

Pärnu LV

26.03.2015

Matemaatikavõistlus "Känguru"

1.-9. klasside õpilased

Cedrut Kuusk, Karin Känd, Segne Miidla

26.03.2015

Tugikomisjoni koosolek kell 10.05

Tugikomisjoni liikmed

Eevi Palu

28.03.2015

Pärnu linna infootsimisvõistlus

4.-12. klasside õpilased

Taimi Dreier

01.04.2015

Saksa keele võistlus (aprillis)

6.-7. klassid

Ave Ermus

01.04.2015

Saksa keele videokonkurss "Lorelei" (aprillis)

gümnaasium

Ave Ermus

1.04.2015

7. klasside õpilastele geograafia viktoriin Pärnu Maavalitsuses aprilli alguses

Võistkonnas 5 õpilast 7. klassidest

Daisi Kärner

01.04.2015

Ülelinnaline jalgpall (aprillis)

6.-7. klass

Egon Edo

01.04.2015

Kunstiolümpiaad linnas (aprillis)

7.-12. klass

Ene Sepandi, Maret Hansalu

01.04.2015

Töö- ja tehnoloogia ülelinnaline näitus (aprillis)

5.-9. klass

Enn Kübar

01.04.2015

Ülelinnaline male (aprillis)

1.-12. klass

Jaak Känd

01.04.2015

Ülejõe gümnaasiumis õpitavate võõrkeelte viktoriin (aprillis)

6.-7. klassid

Kai Kõks

1.04.2015

2015 Ülelinnaline keemiaviktoriin 8. klassile Aprillis-mais

 

Külli Pärtelson

01.04.2015

Vendade Liivide etluskonkurss

 

Marja Tõnts

01.04.2015

Nõupidamine direktori asetäitjatele noorsootöö alal

linna koolide huvijuhid

Reine Tapp

01.04.2015

Noorsooprojektide (suvelaagrid) esitamise tähtaeg

 

Reine Tapp

01.04.2015

Ülelinnaline korvpall T (aprillis)

6.-7. klass

Veiko Vetik

2.04.2015

2.-3. kl projektipäev kell 13.00 Pärnu Vabakoolis

Üks õpilane klassist

Klassijuhatajad

02.04.2015

Liivi konkurss

 

Pärnu Rääma Põhikool

06.04.2015

Direktsiooni koosolek

Direktsiooni liikmed

Margus Veri

08.04.2015

Ülelinnalised kombineeritud teatevõistlused

1.-3. klass

kehalise kasvatuse õpetajad

09.04.2015

Tugikomisjoni koosolek kell 10.05

Tugikomisjoni liikmed

Eevi Palu

9.04.2015

4. klasside õpioskuste olümpiaad linnas
kell 13.00

igast klassist üks 4-liikmeline võistkond

Vanalinna Põhikool

10.04.2015

Vabariiklik soome keele olümpiaad

gümnaasium

Mare Soomere

13.04.2015

Direktsiooni koosolek

Direktsiooni liikmed

Margus Veri

16.04.2015

Tugikomisjoni koosolek kell 10.05

Tugikomisjoni liikmed

Eevi Palu

16.04.2015

Ülejõe gümnaasimis õpitavate võõrkeelte viktoriin

8.-9. klassid

Kai Kõks

17.04.2015

Kooli ajaloo konverents III

9.-12. kl õpilased, õpetajad

Tiina Niin, emakeel+ajalugu

20.04.2015

Direktsiooni koosolek

Direktsiooni liikmed

Margus Veri

22.04.2015

Lastevanemate üldkoosolek, klassikoosolekud  
kell 18.00

Lapsevanemad, õpetajad

Margus Veri

23.04.2015

Tugikomisjoni koosolek kell 10.05

Tugikomisjoni liikmed

Eevi Palu

23.04.2015

Ülejõe ööbik

õpilased

Maimu Muttik, Eve Redik

24.04.2015

12. kl tutipäev

12. kl õpilased

Tiina Niin, 11. kl õpilased

27.04.2015

Sportlikud üritused

1.- 6. klass

kehalise kasvatuse õpetajad, Tiina Niin

27.04.2015

Direktsiooni koosolek

Direktsiooni liikmed

Margus Veri

27.04.2015

Eesti keele riigieksam
kell 10.00

12a,b õpilased

Margus Veri ja eesti keele õpetajad

27.04.2016

Põhikooli loovtööde kaitsmine

8. klassid, 7. klassid vaatamas

Sille Arust, Taimi Dreier

29.04.2015

Katsed 1. muusikaklassi 29.-30.04.2015

Registreerunud 1. klassi õpilased

Sille Arust, muusika ainesektsioon

30.04.2015

Tugikomisjoni koosolek kell 10.05

Tugikomisjoni liikmed

Eevi Palu

01.05.2015

Saksakeeleline linnamäng (mais)

8.-9. klassid

Ave Ermus

01.05.2015

"Saksa kevade" raames üritused (mais)

 

Ave Ermus

01.05.2015

Kevadnäitus (mais)

kogu kool

Ene Sepandi, ,Maret Hansalu, Enn Kübar, Mari-Liis Kirss, Raul Kirss

01.05.2015

Töö-ja tehnoloogia projektitööde ülevaatus linnas (mais)

8.-9. klass

Enn Kübar

01.05.2015

Kergejõustik koolis (mais)

1.-4. klass

kehalise kasvatuse õpetajad

01.05.2015

Vene keele festival Ülejõe gümnaasiumis (mais)

6.-12. klassid

Laine Lusik

01.05.2015

Soome keele põhikooli proovieksam (mais)

8. klassid

Mare Soomere

01.05.2015

Käsitöö konkurss-näitus "Meie projektitööd" (mais)

8.-9. klass

Mari-Liis Kirss

04.05.2015

Inglise keele riigieksam

12. klassid

Inglise keele õpetajad

04.05.2015

Inglise keele kirjalik riigieksam

12.a ja b õpilased

Margus Veri ja inglise keele õpetajad

04.05.2015

Sektsioonijuhtide koosolek, kell 14.15

Sektsioonijuhid

Sille Arust

05.05.2015

Inglise keele suuline riigieksam

12.a,b õpilased

Margus Veri ja inglise keele õpetajad

06.05.2015

Inglise keele suuline riigieksam

12.a,b õpilased

Margus Veri ja inglise keele õpetajad

07.05.2015

Tugikomisjoni koosolek kell 10.05

Tugikomisjoni liikmed

Eevi Palu

07.05.2015

Heategevuslik teatejooks

5.-9. klass

kehalise kasvatuse õpetajad

07.05.2015

Muusika ainesektsiooni koosolek

muusikaõpetajad

Tiina Niin

11.05.2015

Direktsiooni koosolek

Direktsiooni liikmed

Margus Veri

12.05.2015

Ülelinnaline murdmaateatejooks

2.-4. klass

kehalise kasvatuse õpetajad

12.05.2015

Üleriigiline eesti keele tasemetöö 6. klassile

6. klassi õpilased

Sille Arust

13.05.2015

Üleriigiline eesti keele tasemetöö 3. klassile

3. klassi õpilased

Sille Arust

14.05.2015

Tugikomisjoni koosolek kell 10.05

Tugikomisjoni liikmed

Eevi Palu

14.05.2015

3. kl inglise keele ristsõnade lahendamise võistlus koolis

võistkonnas 2 õpilast

inglise keele õpetajad

14.05.2015

Ristsõnade võistlus inglise keeles

3. klassid

Kai Kõks

14.05.2015

Üleriigiline matemaatika tasemetöö 6. klassile

6. klassi õpilased

Sille Arust

14.05.2015

Tulevaste 1. klasside lasevanemate koosolek

Uued klassijuhatajad, lapsevanemad

Sille Arust

15.05.2015

Üleriigiline noorte kodu-uurijate konverents

Kodu-uurijad ja nende juhendajad

Virve Laube, Eevi Palu, Anne Kärner

18.05.2015

Direktsiooni koosolek

Direktsiooni liikmed

Margus Veri

19.05.2015

Ülelinnaline kergejõustik kuni 21. mai

3.-12. klass

kehalise kasvatuse õpetajad

19.05.2015

Üleriigiline matemaatika tasemetöö 3. klassile

3. klassi õpilased

Sille Arust

20.05.2015

Üleriigiline muu õppeaine tasemetöö 6. klassile

6. klassi õpilased

Sille Arust

21.05.2015

Tugikomisjoni koosolek kell 10.05

Tugikomisjoni liikmed

Eevi Palu

21.05.2015

Matemaatika riigieksam

12.a,b õpilased

Margus Veri ja matemaatikaõpetajad

21.05.2016

Gümnaasiumi uurimistööde kaitsmine

11. klassid

Sille Arust, Taimi Dreier

25.05.2015

Direktsiooni koosolek

Direktsiooni liikmed

Margus Veri

26.05.2015

8. klasside üleminekueksamid

8. klasside õpilased

Margus Veri, Eevi Palu, Sille Arust, Tiina Niin, aineühenduste esimehed ja aineõpetajad

27.05.2015

11. klasside üleminekueksamid

11. klasside õpilased

Margus Veri, Eevi Palu, Sille Arust, Tiina Niin aineühenduste esimehed ja aineõpetajad

28.05.2015

Tugikomisjoni koosolek kell 10.05

Tugikomisjoni liikmed

Eevi Palu

28.05.2015

Hinded välja, kell 16.00

Aineõpetajad

Sille Arust, Eevi Palu

29.05.2015

9. kl tutipäev

9. kl õpilased, klassijuhatajad

Tiina Niin, 8. kl õpilased

29.05.2015

Õppenõukogu: 1.-8. ja 11. klasside lõpetamine ja täiendavale õppetööle jätmine, kell 14.15

Õppenõukogu liikmed

Margus Veri, Eevi Palu, Sille Arust

01.06.2015

Põhikooli eesti keele lõpueksam

9.a,b,e õpilased

Margus Veri ja eesti keele õpetajad

02.06.2015

Õppeaasta lõpetamise kogunemised

Üleminekuklasside õpilased, klassijuhatajad

Margus Veri, Eevi Palu, Sille Arust, Tiina Niin

03.06.2015

Tublide päeva vastuvõtud:
kell 11.00 1.-4. klass
kell 14.00 5.-12. klass

Tublid õppurid, ainetundjad, sportlased ja konkursside võitjad, nende juhendajad ja vanemad

Margus Veri, Eevi Palu, Sille Arust, Tiina Niin

03.06.2015

Eesti lipupäeva tähistamine

kogu koolipere

Tiina Niin, Aet Vill

05.06.2015

Põhikooli matemaatika lõpueksam

9.a,b,e õpilased

Margus Veri ja matemaatikaõpetajad

08.06.2015

12. klasside koolieksamid (08.-09.05.2014)

12. kl. õpilased

Margus Veri, Eevi Palu, Sille Arust, Tiina Niin ja aineõpetajad

10.06.2015

Põhikooli inglise keele eksam 10.-11.06.2015

9. klassid

Eevi Palu, Sille Arust, inglise keele õpetajad

10.06.2015

Põhikooli valikeksam : bioloogia, keemia, füüsika, geograafia, ajalugu, ühiskonnaõpetus, inglise, saksa või vene keel

9.a,b,e õpilased

Margus Veri, Eevi Palu, Sille Arust, Tiina Niin, aineühenduse esimehed, aineõpetajad

12.06.2015

ÕPPENÕUKOGU: 9. ja 12. klassi lõpetamine, täiendava õppetöö sooritamine

Õppenõukogu liikmed

Margus Veri, Eevi Palu, Sille Arust

16.06.2015

9. kl lõpuaktus Pärnu Kontserdimajas, kell 12

9. kl lõpetajad, nende vanemad ja õpetajad, külalised

Tiina Niin, Aet Vill

18.06.2015

12. kl lõpuaktus Pärnu Kontserdimajas, kell 12

12. kl lõpetajad, nende vanemad, õpetajad, külalised

Tiina Niin, Aet Vill


Viimati uuendatud Kolmapäev, 07 Jaanuar 2015 16:07
 
Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!