Prioriteedid Prindi Saada link
Dokumendid
Reede, 17 September 2010 08:59

Prioriteedid 

RIIKLIKU JÄRELEVALVE PRIORITEEDID

üldhariduses: pedagoogide kvalifikatsioon, atesteerimise korraldus ja täienduskoolituse võimaldamine

 

PÄRNU HARIDUSE PRIORITEEDID

üld- ja huvihariduses:

 • iga õppija arengu toetamine, selleks erinevate võimaluste ja eduelamuste loomine:
 • õppekavade uuendamine ja uute õppemeetodite rakendamine ja valikuvõimaluste pakkumine;
 • huvihariduse ja üldhariduse lõimimine õppekava kaudu;
 • usaldusel ja vastutusel põhinev koostöö kõikidel tasanditel;
 • noorte osalus (kaasamine, aktiivne osalus õppetegevuses, kodanikuaktiivsus, vabatahtlik tegevus ja panus kohaliku kogukonna arengusse);
 • pedagoogide karjääriarengu toetamine (kvalifikatsioon, atesteerimine, täienduskoolitus, eduelamused)

 

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI PRIORITEEDID:

 • iga õpilase individuaalse arengu toetamine;
 • koostöö (meeskonnatöö) tõhustamine kõikidel tasanditel;
 • kooli kaasaegsete infotehnoloogiliste võimaluste kasutamine õppe- ja kasvatustöös ning huvitegevuses;
 • uue „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ järkjärguline rakendamine;
 • pedagoogide karjääriarengu toetamine (kvalifikatsioon, atesteerimine, täienduskoolitus, eduelamused).
Viimati uuendatud Neljapäev, 21 August 2014 19:54
 
Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!