Üritus: 'Eesti keele riigieksam' Print
  Eksamid, tasemetööd
Eksamid, tasemetööd
Kuupäev: Esmaspäev, Aprill 29, 2013 - 10:00
Kestus: 6 Tundi
Kontakt info:
Eevi Palu
E-post: eevi@ylejoe.parnu.ee
Link:

Toimub sööklas. Algus kell 10, koguneda vähemalt 9.45

 

 • Kaasas isikuttõendav dokument - pass, autojuhiluba või ID-kaart. Isikuttõendava dokumendita eksamit sooritada ei saa.

 • Eksamile on soovitav kaasa võtta rohkem kui ainult üks kirjutusvahend - kui üks pastapliiats tühjaks saab, ei jää sellepärast veel hätta.

 • Eksamiruumi võib kaasa võtta ka vajalikud ravimid ning lubatud on väike karastusjook. Muid isiklikke esemeid eksamil kaasas olla ei tohi.
 • Eksamiruumi pääseb nimekirja alusel juba enne ametliku eksamiaja algust. Kui juhtub, et eksaminand hilineb kuni 30 minutit ning eksamikomisjon peab hilinemise põhjust arvestatavaks, saab eksaminand siiski võimaluse eksam sooritada.

 

Natuke reegleid veel:

 

 • Eksamiks on  aega kuni kuus täistundi.
 • Eksaminandil on lubatud nii töö mustandit kui puhtandit kirjutada ainult musta või sinise tindiga. Harilikku pliiatsit või muuvärvilisi tinte kasutada ei tohi, ka pole lubatud pliiatsiga kirjutatud teksti tindiga üle kirjutada. Taolised tööd loetakse kehtetuks ning eksam mittesooritatuks. Ka pole lubatud eksamitöös kasutada korrektoreid, vaid ainult mahatõmbamist terve sõna, sümboli või numbri kaupa. Käekiri peab olema selge, sest loetamatud kohad arvestatakse veaks.
 • Eesti keele eksami kirjutamisel võib kasutada õigekeelsussõnaraamatut.
 • Poole tunni jooksul eksami algusajast arvates ei tohi ükski eksamiruumis viibija sealt lahkuda. Ka hiljem võib seda teha vaid lühiajaliselt, vältimatu vajaduse korral ning koos saatjaga eksamikomisjoni hulgast. Saatja ei tohi olla parajasti toimuva eksami aine õpetaja. Ruumist väljumisel tuleb pooleli eksamitöö anda komisjonile, kes märgib sellele õpilase äraoleku aja.
 • Kui riigieksami lõpuni on jäänud 30 ja 15 minutit, annab eksamikomisjon sellest õpilastele märku. Kui eksamil kasutatakse vastuselehti, jagab komisjon need kätte samuti 30 minutit enne eksami ametlikku lõppu. Kui keegi on töö varem lõpetanud, saab ta ka vastuselehe varem.
 • Eksami lõppedes kirjutab õpilane nii eksamitööle kui vastuselehele oma nimele vastava koodi, annab töö eksamikomisjonile üle, samuti märgib protokolli oma aastahinde selles õppeaines, annab allkirja eksamitöö üleandmise kohta ning lahkub siis eksamiruumist.
 • Eksaminandil on õigus soovi korral saada koopia oma eesti ja vene keele kirjandist; ajaloo ja ühiskonnaõpetuse arutlusosast ning võõrkeelte eksamite kirjutamisosast. Koopia tehakse pärast eksami lõppemist riigieksamikomisjoni esimehe ning välisvaatleja juuresolekul.


Kasutatud tarkvara JCal Pro Calendar 2